Geen foto

‘Neolitische mens verschilde niet veel van moderne mens’

Werktuigen uit de SteentijdBritse archeologen hebben bij opgravingen in de Verenigde Arabische Emiraten verschillende oude nederzettingen aangetroffen. De vondst betrof onder andere een vissersdorp uit ongeveer 4000 voor Christus. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de mens uit de Steentijd waarschijnlijk niet zoveel verschilde van de moderne mens als wel gedacht wordt.

Twee weken lang onderzochten de archeologen verschillende kustplaatsen in de Verenigde Arabische Emiraten. Gebruik makend van een bodemradar ontdekten ze op het eiland Dalma de resten van een nederzetting uit de Obeidperiode (6500 tot 3800 voor Christus). De vondsten betroffen onder meer een aantal gaten en kuilen die mogelijk wijzen op de aanwezigheid van een vissersdorpje. Met C-14 datering werd vastgesteld dat de plaats tussen 5500 voor Christus en 4500 voor Christus bewoond was.

Weinig verschil
“Duizenden jaren meerden mensen hier aan met hun vissersboot om vervolgens hun vangst op het strand te barbecueën. Dit vond plaats vanaf de Steentijd tot vermoedelijk vorige week”, aldus onderzoeker Kristian Strut. De groep archeologen kwam dan ook tot de conclusie dat het leven van de neolitische mens mogelijk helemaal niet zoveel verschilde van dat van de normale mens als vaak gedacht wordt.

Bron: The National

Meer lezen