Geen foto

Paleontologen ontdekken oudste olifantsporen ooit

In de Arabische Emiraten zijn de oudste voetsporen van olifanten ooit gevonden.Een team paleontologen heeft ‘s werelds oudste olifantsporen gevonden in de Arabische Emiraten. De sporen, afkomstig van zo’n dertien jonge en oude olifanten, dateren volgens het team terug tot zeven miljoen jaar. De vondst biedt inzicht in de sociale omgang van de voorouders van de hedendaagse olifant.

“Dit toont ons eigenlijk gefossiliseerd gedrag,” merkt paleontoloog Faysal Bibi op. “Dit laat dierengedrag zien op een manier die je niet kan achterhalen met botten of tanden.” De vondst werd gedaan op de archeologische site Mleisa 1 in de Verenigde Arabische Emiraten. Indertijd leefde er een scala aan dieren, waaronder nijlpaarden, antilopen, krokodillen, ooievaars en olifanten. De dieren verbleven bij een grote rivier, wat tevens een vruchtbaar gebied opleverde.

De sporen liggen verspreid over een gebied van vijf hectare, vergelijkbaar met zeven voetbalvelden. Waarschijnlijk liep de olifantenkudde door de modder, wat verhardde en bedolven raakte onder de aarde. Door erosie zijn de sporen zeven miljoen jaar later weer zichtbaar geworden.

De paleontologen geven aan dat de dieren qua uiterlijk enigszins afweken van moderne olifanten. Het team denkt namelijk dat het de Stegotetrabelodon syrticus betreft, een uitgestorven slurfdier “die slagtanden in zowel de boven- als onderkaak droeg”.

Matriarchale maatschappij

De onderzoekers vonden ook sporen van een enkele mannelijke olifant die in een andere richting liep dan de kudde. Dit zou suggereren dat de historische olifanten zich opdeelden in afzonderlijke en sociale groepen, vergelijkbaar met het gedrag van hedendaagse olifanten. De mannetjesolifanten werden opgevoed in de kudde tot ze volwassen waren, waarna ze zich van de groep afscheidden. Daarmee zijn de sporen het oudste directe bewijs voor een matriarchale maatschappij onder dieren.

De lokale bevolking wist overigens al tijden van de voetsporen af. Zij dachten echter dat het sporen van dinosauriërs of zelfs mythische reuzen waren. Pas in januari 2011 realiseerden onderzoekers tijdens het in kaart brengen van het gebied dat het hier om historische sporen van olifanten ging.

Het team detailleert vandaag het onderzoek op de site Biology Letters.

Bron: Live Science

Meer lezen