Steentijd

Hieronder vind je alle berichten over dit trefwoord. Met de filters kun je een selectie maken.

5.500 jaar oude vingerafdruk gevonden op een boot

nieuws - 02-07-2015

LollandDeense archeologen hebben op een  (eerder ontdekte) 5.500 jaar oude, aardewerken  boot een vingerafdruk gevonden. De boot was gevonden in een voormalig fjord ten zuidoosten van het eiland Lolland (Denemarken).  De archeologen vermoeden dat de vingerafdruk afkomstig is van de maker van de boot. 

Vestingplaats uit de Midden Steentijd in Breda

nieuws - 03-06-2015

Op het bedrijventerrein Rithmeesterpark in Breda zijn sporen gevonden van een vestigingsplaats uit de Midden Steentijd. Al eerder werden er archeologische sporen gevonden in dit gebied.
De vestigingsplaats is gebouwd tussen 8800 en 4900 v. Chr. De aangetroffen vuurstenen scherven bevestigen dit. De toenmalige inwoners verbleven er niet lang, zij waren rondtrekkende jagers en verzamelaars.

Open dag grafveld Oer-Nederlander

nieuws - 03-06-2015

De open dag over de archeologische vondsten in Dalfsen trok grote belangstelling. In het voorjaar van 2015 ontdekten archeologen een groot grafveld van de Oer- Nederlander. Een unieke vondst voor Nederland.

Kops Plateau Blog #5: Prehistorische sporen op het Kops Plateau

blog - 21-05-2015

Wie aan de geschiedenis van de stad Nijmegen denkt, komt al gauw uit bij verhalen over de Romeinen die daar ooit neerstreken, of over de zware klappen die de stad te verwerken kreeg tijdens de Tweede Wereldoorlog door het bombardement in 1944. Maar er is meer: ook de bewoning tijdens de duizenden jaren voordat de eerste Romeinse bewoners van de stad geschriften nalieten, hebben hun sporen achtergelaten in de grond van de stad Nijmegen en omstreken.

5000 jaar oude topvondsten bieden nieuw zicht op het leven van de Oer-Nederlander

nieuws - 20-05-2015

120 graven, spectaculaire grafgiften en een boerderij van Hunebedbouwers, een unieke vondst voor Europa. Archeologen hebben in Dalfsen een compleet grafveld uit de Steentijd ontdekt, het grootste van West-Europa en een unicum voor Nederland. Maar liefst 120 graven met spectaculaire grafgiften en zelfs een aarden monument uit de tijd van de Hunebedbouwers zijn blootgelegd.

Sporen uit de Steentijd en de Middeleeuwen ontdekt in Voorschoten

nieuws - 20-05-2015

In het centrum van Voorschoten wordt, vanwege de bouw van een woonwinkelcomplex met parkeergarage, archeologisch onderzoek verricht. Tijdens vooronderzoek werden er sporen gevonden uit de Middeleeuwen en de Steentijd. Uit deze vondsten is gebleken dat er twee behoudenswaardige vindplaatsen aanwezig zijn. Onder leiding van een archeologisch bureau helpen vrijwilligers van de AWN (Archeologische Werkgroep Nederland) bij het opgraven van deze vindplaatsen.

Oudste aardewerk uit Zeeland

Het verdronken land van Saeftinghe (ZL) is een archeologisch interessant gebied. De kustlijn is onderhevig aan erosie. Bij zeer laag water komen er zandlagen te voorschijn die aan het eind van de laatste ijstijd daar door de wind zijn afgezet.

Klokbekers in Voerman

Afgelopen zondag 1 maart 2015 opende de burgemeester van Hattem de expositie ‘Klokbekers, het kindergraf van Assenrade’ in het Voerman Museum Hattem. De expositie toont bijzondere vondsten van opgravingen bij het bedrijventerrein Hattemerbroek, de Hanzelijn en Assenrade.

Nationaal Kampioenschap Vuistbijl maken

nieuws - 02-03-2015

Spreek je 3% neanderthalergenen aan en zorg dat je bij het "Nationaal Kampioenschap Vuistbijl Maken” aanwezig bent. De kampioen van vorig jaar zal zijn titel verdedigen. De geslagen vuistbijlen worden tentoongesteld en beoordeeld door een deskundige jury.

Ontwikkeling van taal en gereedschap hand in hand

nieuws - 15-01-2015

De ontwikkeling van gereedschap en taal zijn gelijk op gegaan. Hoe beter de taalvaardigheid van onze vroege voorouders werd, hoe beter hun gereedschap werd. Die conclusie publiceerden Britse en Amerikaanse onderzoekers in het tijdschrift Nature Communications.