Revadim site, Area C

Uitsnede van figuur 1: (e) Revadim site, Area C, zicht op het noordoosten

F. Venditti e.a., ‘Animal residues found on tiny Lower Paleolithic tools reveal their use in butchery'

Vroegste mensen gebruikten al mini-gereedschap

Archeologen hebben ontdekt dat mensen uit het vroegpaleolithicum al kleine stukken gereedschap gebruikten bij het verwerken van hun prooi. Onderzoek naar kleine flakes bevestigde dit. Dit suggereert dat deze mensen geavanceerder waren dan voorheen werd aangenomen.

Flakes uit Israël

De studie, gepubliceerd in Nature's Scientific Reports, werd geleid door onderzoekers van de Tel Aviv University. Het onderzoek duurde drie jaar en focuste zich op kleine stukjes vuursteen, ook wel flakes genoemd, van tussen de 300.000 en 500.000 jaar oud. Deze flakes ontstonden bij het creëren van grotere stukken gereedschap. De Flakes komen uit Revadim, Israël. Eerder waren hier al verschillende vuistbijlen en botten van dieren gevonden. 283 verschillende exemplaren werden onderzocht, met behulp van microscopen werden sporen van slijtage en organische resten achtergebleven op deze flakes onderzocht.

Niet zomaar afval

107 van de onderzochtte Flakes vertoonden sporen van het verwerken van dierlijke kadavers. Op 11 van de Flakes werden ook daadwerkelijk organisch en anorganisch resten aangetroffen Dit betrof grotendeels resten van bot, maar de onderzoekers vonden ook sporen van zacht weefsel. Hieruit concludeerden zij dat de kleine stukken vuursteen dus niet zomaar afval waren. Ze werden opzettelijk gecreëerd uit weggegooide grotere gereedschappen en dienden specifieke doeleinden. Deze doeleinden betroffen de verschillende onderdelen van het slachtproces waar precies snijwerk voor nodig was, zoals het doorsnijden van pezen.

Verder gevorderd dan gedacht

Dergelijke flakes waren nooit de focus van onderzoek, aandacht ging altijd naar de grotere gereedschappen, zoals vuistbijlen. Dit onderzoek toont echter aan dat deze kleine flakes dus wel degelijk een rol speelden in het leven van onze vroege voorvaderen. Deze ontdekking hervormt bestaande ideeën over deze mensen uit het vroegpaleolithicum.  Het feit dat grotere gereedschappen werden gerecycled voor het creëren van dergelijke precieze hulpmiddelen toont aan dat deze vroege mensen nauwkeurig, doordacht en milieubewust te werk gingen.

Het Acheuléen

Het Acheuléen, een periode in het vroegpaleolithicum, werd voornamelijk gekenmerkt door de productie en gebruik van grotere gereedschappen. Deze gereedschappen werden hoofdzakelijk gebruikt voor het slachten van grote prooien, zoals olifanten. In de Levant hield deze Acheuléen-cultuur ruim een miljoen jaar aan. In deze periode vonden meerde veranderingen in zowel menselijk gedrag als biologische evolutie plaats. Toch wordt het aanhoudend gebruik van LFT’s (Large cutting tools) door sommige wetenschappers gezien als technologische stilstand, een gevolg van een gebrek aan creativiteit. Deze nieuwe ontdekking brengt dus mogelijk verandering in dit denkbeeld.

Bronnen:

Afbeelding:

Meer lezen

Tijdvakken

Landen