Middeleeuwen

De middeleeuwen is de benaming voor het tijdvak uit de Westerse geschiedenis tussen het einde van de oudheid en het begin van de vroegmoderne tijd. Hoewel er onder historici onenigheid bestaat over de precieze afbakening van de periode, worden de middeleeuwen traditioneel gesitueerd tussen de 5e en de 15e eeuw. Als beginpunt wordt vaak gekozen voor de plundering van Rome in 476, die het definitieve einde van het West-Romeinse Rijk betekende.

Vervolgens worden de middeleeuwen opgedeeld in drie afzonderlijke periodes:

  • Vroege Middeleeuwen (500-1000)
  • Hoge Middeleeuwen (1000-1250)
  • Late Middeleeuwen (1250-1500)

De periode van de middeleeuwen wordt onder meer gekarakteriseert door de opkomst van het christendom en de voorlopers van de moderne staten. Tevens vonden er in dit tijdsvak veel militaire conflicten plaats, waaronder de Honderdjarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk (1337-1453). Met de opkomst van het humanisme en de renaissance in de 14e en 15e eeuw kwamen de middeleeuwen ten einde en begon de nieuwe tijd.

Een nieuw ontdekte, uitgestorven krokodillensoort vormt wellicht een missing link in het evolutieverhaal van hedendaagse krokodillen - en een staatsman uit de negende eeuw verklaarde deze soort waarschijnlijk oorlog.
Noorse archeologen hebben een scheepsgraf uit de Vikingtijd (800-1050 n.Chr.) ontdekt. De archeologen deden deze ontdekking met behulp van een grondradar, een techniek die op dit grafveld nog nauwelijks was toegepast.
Een team van archeologen heeft in Costa Rica zes grote stenen bollen opgegraven. Deze stammen uit de periode 800 - 1550 na Christus, toen een volk genaamd de Diquís grote delen van het huidige Costa Rica bevolkte.
Een Franse boer heeft per toeval een 1.200 jaar oude munt ontdekt in de muntenverzameling van zijn overleden grootvader. Het gaat om een zeldzame munt, waarvan ter wereld slechts 50 exemplaren bekend zijn.
Archeologen hebben in Wales artefacten en menselijke resten uit drie verschillende tijdperken gevonden: de vroege prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen.
Aan de noordkust van Peru ontdekten archeologen het graf van een individu die vermoedelijk een inheemse chirurg was, te zien aan de instrumenten waarmee de persoon werd begraven.
Archeologen in Mexico hebben twee tempels afkomstig van het precolumbiaanse Popoloca-volk ontdekt.
Bij de restauratie van de Notre-Dame in Parijs is een bijzondere ontdekking gedaan. Tijdens de voorbereiding van de herstelwerkzaamheden voor de schade van de grote brand in 2019 troffen archeologen loden sarcofaag aan onder de kathedraal.
In het oosten van Schotland is een steen gevonden met zeldzame Pictische symbolen, afkomstig uit de 5de of 6de eeuw na Christus. De Picten waren een groep stammen, die van de 4de tot ongeveer de 10de eeuw leefden in het noorden en oosten van het huidige Schotland.
In Van Rome tot Rome vertelt Dan Jones het ware verhaal van de middeleeuwen. In zestien hoofdstukken beschrijft hij ruim duizend jaar wereldgeschiedenis
Een amateurarcheoloog in Engeland heeft een bijzondere gouden broche gevonden, met Latijnse religieuze en ‘magische’ inscripties erop.
Archeologen hebben in Oslo voor de derde keer in anderhalve maand een object gevonden waar runen in gegraveerd staan. Waarschijnlijk is de vondst afkomstig uit de 13e eeuw.