Uit een vijftienjarig onderzoeksproject blijkt dat onder de straten van Dublin grote hoeveelheden Vikingstrijders begraven liggen. Het project begon in 1999 en nadert nu zijn einde. Alle conclusies zullen worden gepubliceerd in een 800 pagina tellend boek Viking Graves and Grave Goods in Ireland.
De Vikingen worden vaak gezien als meedogenloze plunderaars. Onderzoek naar een kompas dat zij gebruikten wijst echter uit dat het volk beschikte over uitstekende navigeerkunsten. Met het kompas wisten de Vikingen zelfs na zonsondergang hun weg nog te vinden.
Het is runoloog Jonas Nordby van de Universiteit van Oslo gelukt om een tekst die in de 11e of 12e eeuw door een Viking op een stuk hout is gekerfd, te ontcijferen. De woorden zijn geschreven in het Jötunvillur, een variant van het runenschrift van de Vikingen. Een 900 jaar oude romantische tekst kwam aan het licht.
Het Rijksmuseum van Oudheden bezit veel archeologische vondsten. Een aantal van deze topstukken worden in deze blog uitgelicht door de conservatoren van het Museum. Deze keer een zilveren Vikingschat uit ca. 850 tot 880 die in het Nederlandse Wieringen is gevonden.
Archeologe Patricia Sutherland beweert de restanten van een Viking nederzetting te hebben gevonden op het Canadese Baffin Island. Mogelijk gaat het om een tussenstation van de legendarische Noorse kapitein Leif Eriksson tijdens diens ontdekkingsreis door Amerika. Het is pas de tweede keer dat er een Vikingnederzetting wordt ontdekt in Canada.
Archeologen hebben een grote hoeveelheid vondsten uit de late IJzertijd tot de Vikingtijd gedaan in het dorpje Bornais op het Schotse eiland South Uist. De gevonden voorwerpen duiden op sporen van Noorse bewoning en bieden inzicht in het alledaagse leven van toen.
 Deense archeologen vermoeden dat zij de resten van het legendarische Vikingdorp Sliasthorp hebben gevonden bij de Schlei bay in Noord-Duitsland, vlakbij de Deense grens.
 Deense archeologen vermoeden dat zij de resten van het legendarische Vikingdorp Sliasthorp hebben gevonden bij de Schlei bay in Noord-Duitsland, vlakbij de Deense grens.
Onderzoekers van het Museum van Culturele Historie te Oslo bestuderen in samenwerking met het Helmholtz-Centrum te Berlijn een aantal houten Vikingartefacten met behulp van speciale stralingstechnieken. De conservatoren verwachten dat deze methode meer inzicht zal geven in het degradatieproces van de Vikingobjecten die in 1904 bij Oseberg, nabij de fjorden in Oslo, werden gevonden.
De zevenendertig skeletten die gevonden zijn in een massagraf bij St. John’s College te Oxford (Verenigd Koninkrijk) zijn waarschijnlijk niet wat zij aanvankelijk leken, menen wetenschappers van Universiteit Oxford na het onderzoeken van de resten.
Een lokale geschiedenisgroep heeft de winst van een loterij, vijftigduizend pond, ingezet voor archeologisch onderzoek. De Vrienden van Thynghowe wil dat meer bewijsmateriaal gevonden wordt voor de aanwezigheid van Vikingen in het Sherwood Forest in Engeland.
De vondst van een Vikinggraf in een recentelijk blootgelegde begraafplaats in Polen roepen veel vragen op bij onderzoekers. In het duizend jaar oude graf werd een Vikingkrijger gevonden met een zwaard aan zijn zijde. Bovendien werden er talloze historische voorwerpen gevonden in andere graven die in verband lijken te staan met zowel de Vikingen als de heersers van Oost-Europa.