Vikingen Boot Schilderij Noormannen

Zeevarende Vikingen zoals afgebeeld op een schilderij.

Oscar Wergeland [Public domain] via Wikimedia Commons.

Ieren stammen meer af van Vikingen dan gedacht

Uit recent archeologisch onderzoek is gebleken dat de Ierse bevolking meer afstamt van de Vikingen dan eerder werd gedacht. Volgens archeologen is dit het gevolg van Vikingmigraties gedurende de negende eeuw. Deze Vikingen kwamen naar Ierland op een moment dat de eilandbewoners kampten met ernstige bevolkingskrimp, en voorzagen de Ieren van cruciaal “vers” genetisch materiaal.

Heersende beeld toe aan herziening

De conclusies van de archeologen staan in schril contrast met het heersende beeld van de Vikingen in Ierland. Traditioneel werden de zeevarende Scandinaviërs namelijk als gewelddadige plunderaars beschouwd, die weigerden te mengen met de lokale bevolking. De Ierse bevolkingsdaling in de negende eeuw werd voorheen dan ook verklaard aan de hand van de komst van agressieve “buitenlanders.” Uit recent onderzoek blijkt echter dat deze lezing aan herziening toe is.

Big data-technieken

De onderzoekers kwamen tot hun conclusies door middel van de inzet van zowel koolstofdatering als datagedreven onderzoeksmethoden. Aan de hand van een database van 10,000 sterfdata, vergaard via de technologie van koolstofdatering en geïnterpreteerd via moderne big data-technieken, kon worden bepaald dat de Ierse bevolkingsaantallen reeds voor de komst van de Vikingen kampte met ernstige krimp. Dankzij de Vikingmigraties kon deze demografische crisis het hoofd worden geboden, al suggereert vergelijkbaar archeologisch onderzoek dat deze migraties wellicht ook ziektes zoals lepra meebrachten.

De wetenschappers benadrukken dat het gebruik van big-data technieken bijzonder veel mogelijkheden biedt voor toekomstig archeologisch onderzoek. Als voorbeelden worden vraagstukken als de menselijke invloed op het milieu en het historische gebruik van landbouwgrond genoemd.

Bronnen:

Afbeelding:

  • Zeevarende Vikingen zoals afgebeeld op een schilderij. Bron: Oscar Wergeland [Public domain] via Wikimedia Commons.
Meer lezen