Groot-Brittannië

Archeologen in Engeland hebben een mammoetenkerkhof uit de voorlaatste ijstijd ontdekt. Ze groeven hier de restanten van maar liefst vijf mammoeten op.
In Engeland hebben archeologen een een skelet ontdekt met een spijker door zijn hiel. Dit is zeldzaam direct bewijs van een kruisiging.
In Centraal-Engeland heeft een wandelaar bij toeval een mozaïeken vloer van een voormalige Romeinse villa ontdekt.
In het noordoosten van Engeland zijn 131 gouden munten gevonden.
Tijdens archeologisch onderzoek in Engeland zijn een drietal Romeinse beelden ontdekt die door de archeologen “zeer zeldzaam” genoemd worden.
Tijdens onderhoudswerkzaamheden van een golfbaan bij het Engelse plaatsje Grimsby, stuitte de eigenaar op een grotendeels intacte grafkist uit de vroege bronstijd.
Archeologen hebben de locatie gevonden van een 8ste-eeuws klooster, waar de Angelsaksische koningin Cynethryth in de laatste jaren van haar leven als abdis diende.
In Leicester is een bronzen sleutelhandvat gevonden die een man in gevecht met een leeuw afbeeldt. Dit is volgens archeologen een zeldzame aanwijzing zijn dat de Romeinen leeuwen gebruikten voor executies in Britannia.
Amateurarcheoloog Kath Giles heeft een zilverschat uit de Vikingtijd gevonden, bestaande uit 87 zilveren munten en 13 delen van zilveren armbanden.
Uit archeologsich onderzoek is gebleken dat de Anchor Church-grot waarschijnlijk een 9de eeuwse woning is geweest van Eardwulf, koning van Northumbria van 796 tot 806.
Archeologen hebben bij Vindolanda, een Romeins fort aan de Muur van Hadrianus in het noorden van Engeland, een mysterieus beeldhouwwerk gevonden.
In het Engelse plaatsje Bath, vlakbij Bristol, is een sarcofaag gevonden met een geschatte leeftijd van ongeveer 2.000 jaar oud. Dit betekent dat de stenen grafkist waarschijnlijk uit de tijd van Romeins Brittannië afkomstig is.