Spijker in hiel

Het hielbeen waarin de spijker gevonden werd

Albion Archaeology.

Zeldzaam bewijs Romeinse kruisiging ontdekt in Engeland

In het graafschap Cambridgeshire in Engeland hebben archeologen van Albion Archaeology een bijzondere ontdekking gedaan. In 2017 werden hier al overblijfselen van een Romeinse nederzetting gevonden, met bijbehorende begraafplaatsen van bescheiden omvang. Toen in een van de begraafplaatsen het skelet van een jonge man werd gevonden, was dit op zich dan ook geen verrassende ontdekking. Pas toen men het skelet schoonmaakte in een laboratorium, kwamen de onderzoekers tot de ontdekking dat er een spijker door de rechterhiel zat. Dit is waarschijnlijk zeldzaam direct bewijs van een Romeinse kruisiging.

Het skelet was afkomstig van een man die tussen de 25 en 35 jaar oud was toen hij overleed. Hij was - net als de meeste skeletten die op de begraafplaats gevonden zijn - in een slechte fysieke conditie. De man had een slecht gebit en zijn scheenbenen vertoonden tekenen van verdunning, mogelijk veroorzaakt door een infectie, ontsteking of irritatie van kettingen of touwen. Andere skeletten vertoonden soortgelijke sporen. Dit wijst erop dat de leefomstandigheden in de nederzetting waarschijnlijk slecht zijn geweest.

Skelet

Het volledige skelet van de gekruisigde man

Albion Archaeology / Adam Williams.Bewijs van een kruisiging

De spijker in de hiel is volgens de archeologen een van de beste bewijzen van een Romeinse kruisiging die ooit gevonden is in heel Europa. Het is namelijk zeer onwaarschijnlijk dat de spijker tijdens het maken van een grafkist per ongeluk door de hiel is geslagen. Bovendien vond men in dezelfde hiel een tweede gat, wat erop wijst dat er een eerdere mislukte poging is gedaan om de spijker erdoor te slaan.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? KLIK HIER!


Zeer zeldzame vondst

Pas drie keer eerder is er fysiek bewijs gevonden van kruisigingen en slechts één van deze bewijzen was een spijker door een bot, welke in 1968 gevonden werd in Israël. Dergelijke vondsten zijn zeldzaam aangezien bij de meeste kruisigingen de veroordeelden met een touw aan het kruis gehangen werden. Bovendien werden de gekruisigden meestal niet op een degelijke manier begraven. Hoewel er weinig materieel bewijs van kruisigingen is gevonden, weten we relatief veel over deze akelige executiemethode. Kruisigen werd namelijk gedaan om een voorbeeld te stellen. Daarom wordt de straf veel genoemd in historische bronnen, waarvan de Bijbel de bekendste is. De Romeinen pasten deze straf voornamelijk toe bij ongehoorzame slaven, maar ook bij leden van de lagere klasse of opstandelingen. De archeologen vermoeden daarom dat de man een slaaf was, al is niet uit te sluiten dat hij om een andere reden gekruisigd was.

Graf

Het gevonden skelet in situ

Albion Archaeology.Productieplaats

In totaal zijn er bij de nederzetting 48 skeletten gevonden, waarvan de meeste in slechte fysieke conditie waren. David Ingham, het hoofd van de opgravingen, liet in een interview met Heritage Daily weten: “De hoeveelheid vondsten die we hier gedaan hebben, wijst erop dat hier zich een Romeins dorp bevond. We hebben ook sporen van werkplaatsen gevonden, waar met beenderen van vee gewerkt werd, wellicht voor het maken van zeep of cosmetische producten.”

Met behulp van een koolstofdatering is bepaald dat de botten van de gekruisigde man tussen de 1.661 en 1.891 jaar oud zijn. Een analyse van de DNA wees uit dat hij niet verwant was aan de anderen skeletten op de begraafplaats. Overigens zijn er bij alle skeletten opvallend weinig familieverbanden aangetroffen. Wellicht was dit dus een plek waar dwangarbeiders uit verschillende delen van het Romeinse Rijk naartoe gestuurd werden.

Bronnen: Albion Archaeology, Heritage Daily.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? KLIK HIER!


Meer lezen