Slavenkamer

In de ruimte werden de resten van drie bedden gevonden en een aantal amfora's

Archeologisch Park Pomeï.

Nieuwe ontdekking in Pompeï: een slavenkamer

Archeologen hebben de overblijfselen van een slavenkamer opgegraven in Pompeï, de Romeinse stad die in 79 na Christus bedolven werd onder vulkanisch as. De vondst is gedaan in een Romeinse villa genaamd Civita Giuliana. Hier wordt sinds 2017 onderzoek verricht, wat eerder al de vondst van een triomfwagen en een paardenskelet opleverde.

De slavenkamer heeft een omvang van zestien vierkante meter. Archeologen stuitten op deze ruimte vlak bij de plek waar eerder de triomfwagen ontdekt werd. Hier leefden slaven die de dagelijkse werkzaamheden in de villa uitvoerden; waartoe het onderhouden en klaarmaken van de triomfwagen waarschijnlijk ook behoorde.

Pompeï

Een plattegrond van een deel van de villa

Archeologisch Park Pompeï.MEER WETEN OVER DE ROMEINEN? IN HET KOMEND NUMMER VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE LEES JE ALLES OVER KEIZER DOMITIANUS. TIJDENS ZIJN REGEERPERIODE VOND ONDER MEER DE UITBARSTING VAN DE VESUVIUS PLAATS EN WERD DE BOUW VAN HET COLOSSEUM IN ROME AFGEROND. MELD JE NU AAN!


Vondsten in de kamer

Door holtes in de vulkanische as op te vullen met vloeibaar gips, ontdekten de archeologen de contouren van drie eenvoudige houten bedden. Organisch materiaal dat bedolven is tijdens de uitbarsting van de Vesuvius heeft namelijk – als gevolg van het wegrotten van het materiaal - holtes achtergelaten in de vulkanische as. Eén bed was slechts 1.4 meter lang. Gezien de korte lengte, vermoeden de archeologen dat hier ook een kind sliep. Onder de bedden werden amfora’s gevonden waarin persoonlijke eigendommen bewaard konden worden, evenals een kamerpot. Verder werd een houten kist ontdekt met daarin resten van metalen en stoffen voorwerpen; waarschijnlijk onderdelen van een paardenharnas.

Pompeii

Een van de gevonden voorwerpen. Waarschijnlijk een onderdeel van een paardenharnas

Archeologisch Park Pompeï.Mensen die zelden genoemd worden

“Dit is een inkijkje in het onzekere bestaan van mensen die zelden genoemd worden in historische bronnen”, vertelt Pompeï-directeur Gabriel Zuchtriegel in een persbericht. “Het is één van de meest spectaculaire ontdekkingen uit mijn carrière als archeoloog. Er is geen grote ‘schat’ gevonden, maar wat mij betreft is de ware schat de menselijke ervaring. We zien hoe deze kwetsbare mensen leefden.”

Erfgoeddieven

Het archeologisch park is niet alleen verantwoordelijk voor archeologisch onderzoek in Pompeï, ook werkt het nauw samen met het Openbaar Ministerie van Torre Annunziata, de gemeente waarin Pompeï zich bevindt. De afgelopen jaren hebben erfgoeddieven namelijk herhaaldelijk illegale tunnels gegraven rondom de villa, wat naar schatting 2 miljoen euro schade heeft veroorzaakt. Het archeologische park en het Openbaar Minister proberen deze tunnels op te sporen en de aangebrachte schade op te nemen en te herstellen.

Bron: Archeologische Park Pomeï


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Meer lezen