Groot-Brittannië

Bij het Engelse Wendover is een bijzondere vroegmiddeleeuwse begraafplaats ontdekt, van ca. 1.500 jaar oud. Vanwege de vele luxueuze grafgiften diende ze vermoedelijk als laatste rustplaats voor de Angelsaskische elite.
Bij het Engelse Wendover is een bijzondere vroegmiddeleeuwse begraafplaats ontdekt, van ca. 1.500 jaar oud. Vanwege de vele luxueuze grafgiften diende ze vermoedelijk als laatste rustplaats voor de Angelsaskische elite.
Maritiem archeologen hebben het wrak gevonden van de HMS Gloucester, één van de belangrijkste Britse schepen uit de zeventiende eeuw dat 340 jaar geleden zonk.
Op zestig meter afstand van het scheepswrak van de HMS Invincible hebben archeologen van de Britse Bournemouth Universiteit eindelijk het roer van het schip gevonden.
In 1939 werden verschillende grafheuvels ontdekt Suffolk, waaronder een gigantisch scheepsgraf met veel kostbare grafgiften.
Onderzoekers van de Universiteiten van Birmingham en Gent hebben honderden kuilen ontdekt op het Salisbury Plain, de vlakte waar ook Stonehenge ligt. De vondsten zijn het eerste bewijs van menselijke activiteit in het gebied vóór de bouw van Stonehenge.
Archeologen in Pembrokeshire, Wales, hebben 17 skeletten opgegraven op de begraafplaats van wat volgens hen de overblijfselen zijn van het klooster van St. Saviour's. De herkomst van de skeletten is nog onbekend.
Archeologen hebben in Wales artefacten en menselijke resten uit drie verschillende tijdperken gevonden: de vroege prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen.
Waarom is er tot nu toe slechts één graf van een Keltisch-Britse koning uit de vroege middeleeuwen ontdekt? Een onderzoeker van de Universitiet van Reading denkt het antwoord gevonden te hebben.
Tijdens een opgraving in Engeland vonden archeologen bewijs van grootschalige zilverbewerking. De Romeinse nederzetting bestond echter slechts uit één eenvoudig huis.
Eind 2021 werd een uniek Romeins mozaïek gevonden in Engeland, dat scènes uit Homerus’ Ilias afbeeldde. Inmiddels hebben de archeologen met behulp van een grondradar ontdekt dat de vloer onderdeel was van een gigantisch Romeins villacomplex.
In het oosten van Schotland is een steen gevonden met zeldzame Pictische symbolen, afkomstig uit de 5de of 6de eeuw na Christus. De Picten waren een groep stammen, die van de 4de tot ongeveer de 10de eeuw leefden in het noorden en oosten van het huidige Schotland.