Groot-Brittannië

Archeologen in Pembrokeshire, Wales, hebben 17 skeletten opgegraven op de begraafplaats van wat volgens hen de overblijfselen zijn van het klooster van St. Saviour's. De herkomst van de skeletten is nog onbekend.
Archeologen hebben in Wales artefacten en menselijke resten uit drie verschillende tijdperken gevonden: de vroege prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen.
Waarom is er tot nu toe slechts één graf van een Keltisch-Britse koning uit de vroege middeleeuwen ontdekt? Een onderzoeker van de Universitiet van Reading denkt het antwoord gevonden te hebben.
Tijdens een opgraving in Engeland vonden archeologen bewijs van grootschalige zilverbewerking. De Romeinse nederzetting bestond echter slechts uit één eenvoudig huis.
Eind 2021 werd een uniek Romeins mozaïek gevonden in Engeland, dat scènes uit Homerus’ Ilias afbeeldde. Inmiddels hebben de archeologen met behulp van een grondradar ontdekt dat de vloer onderdeel was van een gigantisch Romeins villacomplex.
In het oosten van Schotland is een steen gevonden met zeldzame Pictische symbolen, afkomstig uit de 5de of 6de eeuw na Christus. De Picten waren een groep stammen, die van de 4de tot ongeveer de 10de eeuw leefden in het noorden en oosten van het huidige Schotland.
Archeologen hebben sporen ontdekt van een welvarende nederzetting uit de IJzertijd, in Noord-Engeland. Hier werd nog niet eerder zo'n grote prehistorische vondst gedaan.
Een amateurarcheoloog in Engeland heeft een bijzondere gouden broche gevonden, met Latijnse religieuze en ‘magische’ inscripties erop.
Archeologen in Engeland hebben zo’n 40 onthoofde lichamen ontdekt op een begraafplaats uit de Romeinse tijd. Mogelijk is dit het resultaat van een mysterieus Keltisch ritueel.
Engelse archeologen hebben een zeer zeldzaam Romeins houten beeldje ontdekt. Ze noemen de staat waarin het beeldje bewaard is gebleven “ongelofelijk”, aangezien er zelden vondsten van organisch materiaal worden gedaan uit de Romeinse tijd.
Middeleeuwse strijdpaarden worden in historische series en films veelal afgebeeld als grote en machtige rossen. Wetenschappers van de Universiteit van Exeter beweren nu echter dat deze paarden in het algemeen niet groter waren dan hedendaagse pony’s.
Een team van natuurbeheerders heeft per toeval een compleet fossiel van een Ichthyosaurus ontdekt. Het fossiel is 10 meter lang, wat het de langste Ichthyosaurus ooit gevonden in Groot-Brittannië maakt.