De vindplaats van de artefacten

De vindplaats van de artefacten

Poulton Research Project

Nederzetting uit de IJzertijd gevonden in Engeland

Archeologen hebben sporen ontdekt van een welvarende nederzetting uit de IJzertijd in Poulton, in het noordwesten van Engeland. Tot nu toe werden er geen aanwijzingen van betekenisvolle prehistorische nederzettingen gevonden in deze regio; dit soort locaties werden vooral aangetroffen aan de oost- en zuidkust van Engeland. De gevonden objecten zijn waarschijnlijk afkomstig uit 800 v.Chr. en bevatten onder andere de overblijfselen van maar liefst tien rondhuizen en een enorme hoeveelheid kleinere archeologische artefacten.

Tijdcapsule

Dr. Kevin Cootes, onderzoeker van de Liverpool John Moores University, noemde de vondst een ‘tijdcapsule van meer dan 5.000 artefacten’. Deze objecten werden blootgelegd door het opgraven van diepe greppels rondom de nederzetting, die gebruikt werden als stortplaats voor het afval van de bewoners. Hoewel de gebouwen in de loop der eeuwen zijn vergaan, heeft de inhoud van de greppels het overleefd. Dankzij de kleigrond zijn de artefacten in zeer goede staat bewaard gebleven. Zo vonden de archeologen een groot aantal gebroken potten, waarin waarschijnlijk zout werd vervoerd en voedsel in werd bewaard. Ook werden handvatten en pinnen gemaakt van geweien gevonden, en gereedschap gemaakt van gesmolten koper en ijzer, waaronder een aambeeld.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Een aantal van de gevonden artefacten

Een aantal van de gevonden artefacten

Poulton Research Project

Rondhuizen

De belangrijkste vondst was een rondhuis, een type huis met een cirkelvormige plattegrond, meestal met een kegelvormig dak. Het was de standaardvorm van woningen die in Groot-Brittannië werden gebouwd tijdens de Bronstijd (in Engeland tussen ongeveer 2500 v.Chr. en 800 v.Chr.) en de IJzertijd (in Engeland tussen ongeveer 800 v.Chr. en 100 n.Chr.). Volgens Cootes was dit bouwwerk waarschijnlijk de woning van de leider van de gemeenschap, vanwege de grote hoeveelheid artefacten die er werd gevonden. ‘Alleen al in deze ene woning vonden we meer dan 2.500 artefacten, waaronder voorwerpen die daar als onderdeel van een ritueel werden neergelegd’, aldus Cootes.

Rituele praktijken

Er werden ook botten van honden, herten en zelfs mensen gevonden. Het is een mysterie waarom de menselijke botten tussen het afval zijn beland. Volgens de archeologen is het mogelijk dat de omgang met de doden destijds simpelweg enorm verschilde van nu. De archeologen vonden bovendien bewijs voor rituele praktijken. Zo vonden ze de overblijfselen van een hond in het rondhuis van de (vermoedelijke) leider van de gemeenschap, met aanwijzingen dat deze onderdeel was geweest van een ritueel. Uit onderzoek is gebleken dat honden en mensen ook in de IJzertijd al een hechte relatie hadden. Wellicht heeft de leider destijds dit waardevolle dier geofferd om de goden gunstig te stemmen, om zo de welvaart van de gemeenschap te verzekeren.

Belang van de vondst

Een analyse van de overblijfselen van de huizen, de gevonden botten en de vele artefacten leverde een gedetailleerd verslag op van de levens, sterfgevallen en rituele praktijken van de nederzetting. Op basis van de vele overblijfselen van potten die werden gevonden, concludeerden de onderzoekers dat het ging om een welvarende handelsgemeenschap. In deze potten werd zout bewaard dat was bestemd voor de handel, waar deze regio om bekendstond. Volgens Cootes is de vondst zeer bijzonder en zal het onze kennis over de prehistorie in het noordwesten van Engeland aanzienlijk vergroten, te meer omdat hier tot nu toe nog maar weinig over bekend was. Hij noemt het dan ook een ‘vondst van eens in de duizend carrières’.

Bron: Liverpool John Moores University, Poulton Research Project, Heritage Daily


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Meer lezen
Tijdvakken
Thema's