Romeinse villa

Een deel van de grondscan waarmee de grootte van de villa is ontdekt.

SUMO Geophysics Ltd.

Toevalsvondst leidt tot ontdekking van gigantisch Romeins villacomplex

In november 2021 werd er een uniek Romeins mozaïek gevonden in Engeland, dat scènes uit Homerus’ Ilias afbeeldde. Inmiddels hebben de archeologen  tijdens vervolgonderzoek met behulp van een grondradar ontdekt dat de vloer onderdeel was van een gigantisch Romeins villacomplex. Volgens de archeologen is deze vondst een van de grootste Romeinse villacomplexen ooit gevonden in Groot-Brittannië.

De Romeinse mozaïeken vloer werd ontdekt in 2020, toen wandelaar Jim Irving in Ruthland (in Centraal-Engeland) per toeval stuitte op enkele Romeinse potscherven. Hierop besloot hij verder onderzoek te verrichten, waarbij hij al snel het mozaïek ontdekte. Vervolgens meldde Irving zijn vondst bij de autoriteiten, waarna archeologen van de Universiteit van Leicester de vloer in zijn geheel uitgroeven.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Vloer

Op het eerste paneel zien we de strijd tussen Archilles en Hektor. Op paneel twee wordt Hektors lichaam achter Archilles strijdwagen gesleept.

ULAS.

De vondst was destijds groot nieuws, aangezien het de eerste keer was dat er in Groot-Brittannië een scène uit de Romeinse tijd was gevonden van Homerus’ Ilias (het Oud-Griekse mythologische verhaal over de Trojaanse Oorlog). Naar schatting stamt de vloer uit de derde of vierde eeuw na Christus. “Het biedt ons een nieuwe inkijk in het wereldbeeld van mensen uit deze tijd, en hun kennis van klassieke literatuur”, liet John Thomas van de Universiteit van Leicester erover weten.

Wat is er gevonden?

De archeologen vermoedden in eerste instantie al dat ze te maken hadden met een groot villacomplex. Tijdens de opgravingen werden er namelijk ook verschillende kamers en bijgebouwen ontdekt, waaronder een mogelijk badhuis en een stal. Een grondradar-onderzoek heeft deze vermoedens nu bevestigd. Sterker nog, het villacomplex besloeg in totaal een oppervlakte ter grootte van vijf hectare, oftewel zo’n viereneenhalf voetbalvelden. Hoofdonderzoeker John Gater liet in een interview met de BBC weten: “Het vinden van een mozaïek is prachtig, maar om een geheel villacomplex te ontdekken, dat is pas echt indrukwekkend.”

Vloer

--

ULAS.Een indrukwekkend kamerplan

Op de grondradarscans is te zien hoe het terrein ooit volledig omringd was door greppels. “De greppels kunnen uit de ijzertijd stammen, wat zou betekenen dat het stukje land al verdedigd werd voordat hier een Romeinse villa werd gebouwd. Het zou ook Romeins kunnen zijn en het grondgebied van de villa kunnen markeren”, aldus Gater.

De meest opvallende ontdekkingen bevonden zich echter tussen deze greppels. Hier lieten de scans namelijk zien dat er in de Romeinse tijd een grote verzameling Romeinse gebouwen heeft gestaan. “Het ziet ernaar uit dat het een groot aantal villagebouwen zijn - misschien zelfs een mausoleum en een kapel.” Verder waren er ook restanten van een Angelsaksisch gebouw op de scans te zien, wat erop wijst dat de gebouwen mogelijk nog gebruikt werden na de val van het Romeinse gezag in Groot-Brittannië (ca. 410 n.Chr.). Om dit alles met zekerheid te kunnen zeggen, zullen er nog daadwerkelijk fysieke opgravingen verricht moeten worden. Archeologen van de Universiteit van Leicester zijn van plan deze later dit jaar uit te voeren.

Bron: BBC.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Meer lezen