Baiae

Het verzonken Baiae in kaart gebracht.

NORBIT.

Verzonken Romeinse stad Baiae in kaart gebracht

Wetenschappers hebben in Italië de verzonken Romeinse stad Baiae in kaart gebracht. Dit is gedaan met zogenaamde Acoustic remote sensing (akoestische teledetectie) technologie - een soort sonar, maar dan met een zeer hoge frequentie. Baiae stond bekend als populaire en luxueuze badplaats, waar belangrijke figuren zoals Julius Caesar en keizer Augustus villa’s lieten bouwen.

Aan de Zuid-Italiaanse kust, zo’n 20 kilometer ten noordwesten van Napels, lag de populaire badplaats Baiae. Gedurende de eerste eeuw voor Christus lieten de eerste rijke Romeinen hier hun villa’s bouwen, waarna de stad tot de vierde eeuw na Christus een populaire bestemming zou blijven voor Rome’s happy few.

Geschiedenis van Baiae

Tal van belangrijke Romeinse staatslieden, zoals Julius Caesar (100 - 44 v.Chr.) en de keizers Augustus (63 v.Chr - 14 n.Chr.), Nero (37 - 68 n.Chr.) en Severus Alexander (208 - 235 n.Chr.) lieten hier hun villa’s bouwen. Keizer Hadrianus (76 - 138 n.Chr.) kwam hier zelfs te overlijden, in een villa die ook ooit in het bezit van Caesar was geweest. Rond de vierde eeuw na Christus raakte Baiae echter in verval, mede door de oprukkende malaria. Mosliminvasies in de achtste eeuw dunde de bevolking nog verder uit. In de vijftiende eeuw kreeg Baiae echter pas de definitieve doodsteek, toen een gedeelte van de stad in zee verdween, als gevolg van een reeks aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

Baiae

Onderwaterbeeld van Baiae 

Ruthven via Wikimedia Commons.
Geïnteresseerd in onderwaterarcheologie? In Archeologie Magazine nr. 2 van 2022 vertellen we je over het schip La Lutine, dat in 1799 zonk tussen Terschelling en Vlieland - met aan boord duizenden kilo's goud en zilver. Al meer dan 200 jaar zijn goudzoekers in de ban van de mysterieuze goudschat, die voor een deel nog altijd op de zeebodem ligt. Meer weten? JA GRAAG!


Archeologische opgravingen in de jaren ‘40, ‘50 en ‘60 hebben een groot aantal villa’s, badhuizen en standbeelden blootgelegd. Tegenwoordig vormen de ruïnes van Baiae een belangrijke toeristische trekpleister en worden er geregeld duikrondleidingen georganiseerd.

Het onderzoek

Met de nieuwste technologie op het gebied van akoestische teledetectie kon het wetenschappelijk team van de Italiaanse Nationale Onderzoeksraad (CNR) de verzonken stad gedetailleerd in kaart brengen. Twee dagen lang hebben de onderzoekers op een motorboot met de sonartechnologie aan boord over de ruïnes van Baiae gevaren. Hierbij brachten ze de gezonken villa's en badhuizen gedetailleerd in kaart. Het meest opvallende voorbeeld hiervan is de Villa dei Pisoni, ofwel de villa van de familie Piso. Deze was ooit in het bezit van de geliefde senator Gnaeus Calpurnius Piso, die in 65 n.Chr. ter dood veroordeeld werd omdat hij deelgenomen had aan een complot om keizer Nero te vermoorden. Hierna werd de villa in beslag genomen door de keizer.

Baiae

-

NORBIT.Met het in kaart brengen van Baiae zullen we waarschijnlijk niet veel nieuws te weten komen, aangezien er al veel archeologisch onderzoek is gedaan in de voormalige badplaats. Met dit demonstratieproject willen de onderzoekers echter aantonen wat er tegenwoordig mogelijk is op het gebied van onderwateronderzoek. Objecten op de zeebodem kunnen steeds gedetailleerder in kaart worden gebracht.

Bronnen: Forum Ancient Coins, Historiek, NORBIT.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Meer lezen