Jongste amfitheater

Een bovenaanzicht van de opgraving

Kanton Aargau

‘Jongste’ Romeinse amfitheater ooit gevonden in Zwitserland

Bij het plaatsje Kaiseraugst in het noorden van Zwitserland hebben archeologen restanten gevonden van een Romeins amfitheater uit de vierde eeuw na Christus. Dit maakt de vondst het jongst bekende amfitheater tot nu toe. Deze ontdekking werd gedaan tijdens archeologisch vooronderzoek voor de bouw van een boothuis aan de Rijn. Het amfitheater was onderdeel van Augusta Raurica, een Romeinse stad rond 44 voor Christus ontstond. Deze nederzetting zou tot de zevende eeuw na Christus een belangrijk regionaal centrum blijven. Volgens de archeologen onderstreept deze vondst het belang van Augusta Raurica in de late oudheid.

Augusta Raurica werd gesticht door de Romeinse senator en consul Lucius Munatius Plancus (87 - 15 v.Chr.) in de buurt van een keltische stam genaamd de Rauraken. In de tweede eeuw na Christus beleefde de stad zijn hoogtijdagen. In deze periode groeide het uit tot een belangrijk regionaal handelscentrum, met een bevolking van ca. 10.000 mensen. De ruïnes van deze stad vormen tegenwoordig een openluchtmuseum in Kaiseraugst, waar onder andere een Romeins theater, amfitheater en een aantal tempels te bezichtigen zijn. De vondst van een nieuw amfitheater brengt de teller van theaters in Augusta Raurica dan ook op drie.

Romeins theater

Een Romeins theater in Augusta Raurica. Een van de best bewaard gebleven Romeinse monumenten van de stad

Wladyslaw Sojka 

Geïnteresseerd in de geschiedenis van de Romeinen? In het komende nummer van Archeologie Magazine gaan we op zoek naar de talrijke overblijfselen van de Romeinen in de Italiaanse regio Molise. Meer weten? Ja graag!


Onverwachte ontdekking

Voorafgaande aan het archeologische onderzoek was het al bekend er tijdens de oudheid een steengroeve lag op de plek waar men het nieuwe boothuis wilde bouwen. De archeologen wisten toen ze de ovale stenen muur blootlegden in eerste instantie dan ook niet waar ze precies op gestuit waren. Gaandeweg werd duidelijk dat ze een amfitheater ontdekt hadden van 50 meter lang en 40 meter breed. Het amfitheater is gebouwd in de holte van de voormalige steengroeve, nadat deze verlaten werd.

Nieuwste amfitheater

Een deel van de ovale muur

Kanton Aargau Wat is er gevonden?

Aan de zuidkant van het gebouw werden de restanten van een grote poort ontdekt, met kleinere ingangen aan weerszijde. Ook aan de westkant werd een poort gevonden. De binnenkant van de arenamuur was gepleisterd. Zitplekken in de tribunes bestonden uit houten banken, waarvan de afdrukken nog steeds in de bodem te zien zijn. De archeologen vermoeden dat het amfitheater gebouwd is in de vierde eeuw na Christus, wat de vondst het jongste bekende Romeinse amfitheater maakt. Het monument onderstreept daarmee het belang van de Augusta Raurica in de vierde eeuw.

Behoud

In overleg met de Basler Ruderclub - de opdrachtgever van de bouw van het nieuwe boothuis - is besloten het boothuis ergens anders te bouwen, zodat het amfitheater goed bewaard kan blijven. Naar verwachting zal de vondst, als het archeologisch onderzoek is afgerond, open worden gesteld voor publiek.

Bron: Kanton Aargau, Wikipedia.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? Ja graag!


Meer lezen