Zwitserland

In Zwitserland hebben archeologen een volledig intacte pantserhandschoen uit de veertiende eeuw gevonden. Dit is een uitzonderlijk zeldzame vondst: er zijn slechts vijf andere pantserhandschoenen uit die tijd gevonden in Zwitserland en nog nooit in zo'n gave staat.
In het noordoosten van Zwitserland heeft metaaldetectorist Franz Zahn een schat aan sieraden uit de bronstijd ontdekt. De man was in opdracht van een boer oud ijzer aan het opruimen op een omgeploegde wortelakker, toen hij per toeval op deze bijzondere vondst stuitte.
Bij opgravingen in het Zwitserse Basel is een vroegmiddeleeuws graf van een jonge vrouw ontdekt, vol met kostbare grafgiften. Het meest spectaculaire voorbeeld hiervan is de rijkelijk versierde gouden broche, die suggereert dat ze destijds een hoge status had.
Een amateurarcheoloog heeft een vaas ontdekt, tot de rand gevuld met bronzen Romeinse munten.
Tijdens graafwerkzaamheden in het Zwitserse Bazel hebben archeologen een vrijwel intact vroegmiddeleeuws graf gevonden met het lichaam van een 12-jarig meisje en een grote hoeveelheid grafgiften.
Bij het plaatsje Kaiseraugst in het noorden van Zwitserland hebben archeologen restanten gevonden van een Romeins amfitheater uit de vierde eeuw na Christus. Dit maakt de vondst het jongst bekende amfitheater tot nu toe.
Een amateurarcheoloog in Zwitserland heeft een ca. 2.000 jaar oude Romeinse dolk gevonden. Deze vondst trok de aandacht van een archeologisch team, dat vervolgens in de omgeving van de vindplaats nog eens honderden Romeinse artefacten heeft ontdekt.
In 2017 vonden twee amateur-archeologen in Zwitserland een bronden hand. Ze meldden de vondst bij de Zwitserse archeologische diensten, die de vondst onderzochten. Maar de functie was een raadsel.
rcheologen hebben op de Lötschenpas in Zwitserland berguitrusting uit de bronstijd gevonden. De vierduizend jaar oude resten van berguitrusting werden in een smeltend sneeuwveld ontdekt.
Hij heeft een behoorlijk goede schutkleur, één van de raadselachtige Case dei Pagani, ‘huizen van de heidenen’,
Microbiologen van het Institute for Global Food Security en School of Biological Sciences aan de Queen’s University in Belfast hebben antwoord gegeven op één van de grootste raadsels uit de klassieke oudheid: Waar stak Hannibal de Alpen over?
Microbiologen van het Institute for Global Food Security en School of Biological Sciences aan de Queen’s University in Belfast hebben antwoord gegeven op één van de grootste raadsels uit de klassieke oudheid: Waar stak Hannibal de Alpen over?