Romeinse munten

De gevonden munten.

Archäologie Baselland.

Romeinse muntenschat uit tijd van Constantijn de Grote ontdekt in Zwitserland

In september 2021 inspecteerde amateurarcheoloog Daniel Ludin met zijn metaaldetector een stuk grond in de buurt van Kasteel Wildenstein, in het noorden van Zwitserland. Hierbij stuitte hij op een vaas die tot de rand gevuld was met bronzen Romeinse munten, uit de tijd van keizer Constantijn de Grote (regeerperiode: 306 - 337 n.Chr.). Toen Ludin begreep wat hij gevonden had, stopte hij met graven en lichtte hij het lokale Archäologie Baselland in, dat verder onderzoek deed.

Archeologen hebben vervolgens de vaas en de munten voorzichtig uit de bodem gehaald en naar een gespecialiseerd laboratorium in Zwitserland gebracht. Hierbij zorgde ze ervoor dat de vaas zoveel mogelijk stabiel bleef, zodat de munten niet gingen verschuiven. Het voordeel hiervan is dat er daardoor in het laboratorium gedetailleerder onderzoek gedaan kan worden. Een goed voorbeeld hiervan zijn de röntgenfoto's die de onderzoekers namen. Hierop was duidelijk een tussenruimte in de vaas te zien, die de munten in twee groepen verdeelde. Dit bleek een stukje koeienhuid te zijn, dat waarschijnlijk met opzet in de vaas is gelegd. Het is niet duidelijk waarom de munten in twee verschillende secties verdeeld zijn. Wellicht hadden ze twee verschillende eigenaren.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Munten

-

Archäologie Baselland.

Het gaat hier om een verzameling van 1.290 bronzen Romeinse munten, die allemaal zijn geslagen tijdens het bewind van Constantijn de Grote, met afbeeldingen van de keizer en zijn familie.

Romeinse munten

-

Rahel C. Ackermann, Zwitserse Inventaris van Muntvondsten (IFS).

Twee keer een maandsalaris

De onderzoekers schatten dat de verzameling in de vierde eeuw een waarde had van ongeveer twee keer het maandsalaris van een Romeinse soldaat. Vondsten zoals deze uit de derde en vierde eeuw komen geregeld voor, aangezien dit een onrustige periode was. Het Romeinse Rijk werd geteisterd door verschillende burgeroorlogen, invasies van barbaarse stammen en meerdere keizers die de troon voor zichzelf opeisten. In tijden van nood begroeven mensen hun gespaarde geld vaak, om het te beschermen tegen plunderaars.

Wie was Constantijn de Grote?

Constantijn de Grote staat er voornamelijk om bekend dat hij de eerste Romeinse keizer is die zich bekeerde tot het christendom. Ook verplaatste hij de hoofdstad van Rome naar Byzantium, wat daarop tot Constantinopel (het huidige Istanbul) werd omgedoopt. Hij werd in 306 n.Chr. tot onderkeizer gekroond, van Britannia, Gallië (huidig Frankrijk) en Spanje. Na twee burgeroorlogen tegen zijn medekeizers, zou hij in 324 alleenheerser worden van het gehele Romeinse Rijk. Onder Constantijns heerschappij brak een periode van rust aan, die de Romeinen al lang niet meer gekend hadden. Dit kwam onder andere door de hervormingen die de keizer doorvoerde, zoals het invoeren van een nieuwe munt, de gouden solidus, om inflatie tegen te gaan.

Gouden solidus

Een gouden solidus met het portret van Constantijn.

CNG via Wikimedia Commons.

Onderzoekers van het Zwitserse laboratorium hebben geschat dat de hele verzameling bronzen munten ongeveer één zo’n gouden solidus waard was.

Vreemde periode

De vaas is ergens tussen 332 en 335 begraven. Dat is vreemd, aangezien dit juist een periode was in de Romeinse geschiedenis van relatieve rust. Muntenverzamelingen uit deze specifieke periode komen dan ook juist een stuk minder voor. De archeologen beweren dat de vondst precies op een plek gedaan is, waar ooit drie Romeinse landgoederen samenkwamen. Wellicht heeft dit iets met de munten te maken, al is dat momenteel niet met zekerheid te zeggen.

Bronnen: Archäeologie Baselland, Wikipedia.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Meer lezen