Denarius

De gevonden munt.

Stadt Aachen/Route Charlemagne.

Boer vindt zeldzame 1.200 jaar oude munt uit tijd Karel de Grote

Een Franse boer heeft per toeval een 1.200 jaar oude munt ontdekt in de muntenverzameling van zijn overleden grootvader. Het gaat om een zeldzame munt uit de tijd van Karel de Grote (ca. 747 - 814) met daarop een portret van deze beroemde Frankische keizer. Er zijn ter wereld ongeveer slechts 50 van dit soort exemplaren bekend. De Fransman zette zijn ontdekking op eBay, waar medewerkers van het Duitse Centre Charlemagne in Aken de munt herkenden en snel opkochten.

“We kijken vaak op eBay of er interessante archeologische vondsten worden aangeboden”, liet Frank Pohle, directeur van het Centre Charlemagne, een museum in Aken, weten. “Iemand vertelde me: je moet nu op eBay kijken. Daar staat een munt te koop die misschien wel een echte denarius van Karel de Grote is.”


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Denarii

Andere kant van de munt.

Stadt Aachen/Route Charlemagne.

Wat is er gevonden?

Een denarius (meervoud: denarii) is een type zilveren munt dat voornamelijk werd gebruikt in het Romeinse Rijk, van ongeveer de tweede eeuw voor Christus, tot de tweede eeuw na Christus. Karel de Grote voerde de munteenheid in de achtste eeuw weer in. Hij was de eerste heerser na de val van het West-Romeinse Rijk (476) die het grootste deel van Centraal- en West-Europa onder één bewind wist samen te brengen. Vanwege Karels succesvolle veroveringen, grote macht en goede relaties met de kerk, werd hij in 800 tot keizer gekroond door paus Leo III. Karel de Grote was daarmee de eerste ‘keizer in het westen’ sinds 476. Om zijn keizerschap extra legitimiteit te geven, vergeleek Karel zich regelmatig met Romeinse keizers. Dit is een van de redenen dat hij de denarius weer liet invoeren.

Karel de Grote

Veroveringen van Karel de Grote.

Hardscarf via Wikimedia Commons.

Imperator Augustus

“Karel de Grote presenteert zich [op de munt] als echte Romeinse keizer”, aldus Pohle. “Hij heeft een lauwerkrans op zijn hoofd en hij draagt de kleren van een Romeinse generaal.” Naast deze afbeelding is ook de inscriptie IMP(erator) AVG(ustus) te lezen. Dit is een verwijzing naar de eerste Romeinse keizer: keizer Augustus (63 v.Chr - 14 n.Chr.).

Waar en wanneer geslagen?

Wetenschappers vermoeden dat de munt is geslagen in Aken, de hoofdstad van waaruit Karel de Grote het Frankische Rijk bestuurde. Minder duidelijk is echter in welk jaar de munt precies geslagen is. “Alhoewel hij al in 800 tot keizer was gekroond, weten we dat hij deze titel (Imperator Augustus) pas in 812 begon te gebruiken”, vertelt Pohle. Dit heeft waarschijnlijk te maken met diplomatieke relaties, aangezien Karel pas in 812 ook erkend werd als legitieme keizer door de Byzantijnse (Oost-Romeinse) keizer. Dit zou wellicht het jaar kunnen zijn waarin de munt gemaakt is.

Kroning Karel de Grote

De keizerskroning van Karel de Grote.

Schilderij van Friedrich Kaulbach, 1861.

Laatste levensjaren van Karel de Grote

“Karel de Grote was ziek in de periode 810 - 814, de laatste vier jaar van zijn leven. Hij was toen voornamelijk bezig met zijn opvolging”, aldus numismaat Marjanko Pilekić. Karel had namelijk nog maar één zoon, Lodewijk de Vrome (778 - 840). Pilekić: “Deze liet hij in 813 kronen tot onderkeizer. Er bestaat de theorie dat dit soort munten gemaakt werden tijdens Karels laatste jaren. Een periode waarin hij de ordelijke opvolging van zijn rijk probeerde te waarborgen.” De relatief korte periode zou verklaren waarom er zo weinig denarii met het portret van Karel de Grote zijn gevonden. Dit in tegenstelling tot denarii met het portret van Lodewijk de Vrome, die een stuk vaker voorkomen.

Lodewijk de Vrome

Karel en zijn zoon Lodewijk de Vrome.

Illustratie uit de veertiende of vijftiende eeuw, via Wikimedia Commons.

Bronnen: Centre Charlemagne, Live Science


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Meer lezen