Romeins houten beeldje

Het gevonden beeldje

HS2

Zeldzaam Romeins houten beeldje gevonden in Engeland

Archeologen hebben bij het Engelse dorpje Twyford, even ten westen van Londen, een zeer zeldzaam Romeins houten beeldje ontdekt. Het gaat om een 67 centimeter lang beeldje dat is uitgesneden uit één stuk hout. De archeologen noemen de staat waarin het beeldje bewaard is gebleven “ongelofelijk”, aangezien er zelden vondsten van organisch materiaal worden gedaan uit de Romeinse tijd.

Vroeg-Romeins

Het beeldje stamt uit de vroege periode van de Romeinse overheersing van Groot-Brittannië, die duurde van 43 tot ca. 410 na Christus. Dit vermoeden is gebaseerd op de stijl van het beeldhouwwerk, en op potscherven die vlak bij het beeldje gevonden zijn. Deze scherven stammen uit de periode 43 - 70 n.Chr., wat doet vermoeden dat het beeldhouwwerk uit dezelfde periode afkomstig is. Wat de functie is geweest van het beeldje is niet duidelijk, maar de archeologen vermoeden dat het een votiefgave was. Deze giften bestonden veelal kostbare voorwerpen, die men achterliet om de goden gunstig te stemmen.

Romeins houten beeldje

-

HS2Hoewel het beeldje in goede staat bewaard is gebleven, zijn er toch stukken hout weggerot. Zo is het hout onder de ellebogen inmiddels vergaan, net als delen van de benen. Wel duidelijk herkenbaar is de tunica die door het figuur gedragen wordt. Ook lijkt het een hoed te dragen. Verder is echter niet duidelijk wat voor figuur hier precies wordt afgebeeld.

Verder onderzoek

“Dit is werkelijk een zeer opmerkelijke vondst, die ons oog in oog brengt met het verleden”, verklaart wetenschappelijk adviseur Jim Williams in een persbericht. “Organische objecten uit deze periode overleven het slechts zelden. (...) Verder onderzoek zal mogelijk meer details over dit beeld onthullen en misschien zelfs aanwijzingen opleveren over waar het gemaakt is.” Dat het beeldje zo goed bewaard is gebleven, valt te verklaren door het feit dat het gevonden is in zeer zuurstofarm ondergronds water.


Geïnteresseerd in de geschiedenis van de Romeinen? In het komende nummer van Archeologie Magazine gaan we op zoek naar de talrijke overblijfselen van de Romeinen in de Italiaanse regio Molise. Meer weten? Ja graag!


Een klein fragment dat is afgebroken van het beeldje wordt momenteel door specialisten onderzocht. Deze zullen een koolstofdatering uitvoeren wat (hopelijk) een preciezere herkomstdatum zal opleveren. Ook wordt er een zogenaamde stabiele-isotopenanalyse uitgevoerd, waarmee de herkomst van het hout achterhaald kan worden.

HS2

Het archeologische onderzoek is onderdeel van het HS2-project. Dit project betreft de aanleg van een hogesnelheidslijn tussen Londen en Wigan, in het noordwesten van Engeland. Voorafgaand aan het aanleggen van deze hogesnelheidslijn, voeren meer dan 1.000 archeologen, verspreid over 60 verschillende locaties, sinds 2018 archeologisch onderzoek uit op het traject. In de afgelopen jaren leverde dit dan ook veel archeologische ontdekkingen op, zoals de vondst van Romeinse beelden.

Bron: SH2.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? Ja graag!


Meer lezen