Romeins graf

Archeologen graven de loden kist op.

Pre-Construct Archaeology (PCA).

Vreemde Romeinse nederzetting ontdekt in West-Engeland

Tijdens een opgraving voor de bouw van een nieuwe woonwijk in Gillingham, aan de westkust van Engeland, hebben archeologen opvallende restanten van een Romeinse nederzetting gevonden. Ze vonden hier bewijs van grootschalige zilverbewerking en een groot, prestigieus graf van een vrouw uit de derde of vierde eeuw na Christus. Deze vondsten zijn opvallend, aangezien ze volgens de archeologen niet passen bij de bescheiden omvang van de Romeinse nederzetting.

De nederzetting die de archeologen aantroffen bestond uit één rechthoekig Romeins bouwwerk uit de vierde eeuw en een grafmonument. Het huis was verdeeld in drie ruimtes, waarvan twee als woonruimtes waren ingericht en de derde als metaalwerkplaats diende. Ook werd 15 kilo loodglit aangetroffen, een verbinding van lood en zuurstof. Deze stof is een bijproduct, dat ontstaat tijdens het scheiden van zilver en lood. Dit zilver werd van het lood gescheiden tijdens een proces dat cupellatie wordt genoemd. De vondst van 15 kilo loodglit wijst erop dat hier in hele grote aantallen zilver gesmolten werd.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Romeinse nederzetting

Overzicht van de opgraving.

Pre-Construct Archaeology (PCA).Ongewoon veel zilver

15 kilo is het grootste aantal loodglit dat ooit is gevonden bij een Romeinse nederzetting in Groot-Brittannië - een groter aantal dan je eigenlijk zou verwachten bij een bescheiden bouwwerk als deze. “Waarom mensen hier zilver aan het smelten waren, en wat ze ervan maakten is nog onduidelijk”, vertelt archeoloog James Gerrard van de Universiteit van Newcastle in een persbericht. “Het is goed voor te stellen dat men hier zilver bewerkte als onderdeel van de Laat-Romeinse edelmetaaleconomie, die sterk verbonden was met de belastingen en het leger. Dit zou binnen een officiële context hebben plaatsgevonden, terwijl dit nu juist een kleine boerennederzetting is. Dat is hoogst opmerkelijk.”

Romeinse ketting

De nederzetting lijkt misschien eenvoudig, maar men was hier toch waarschijnlijk behoorlijk rijk. Dit wordt verder onderstreept door de vondst van een gouden ketting. 

Pre-Construct Archaeology (PCA).

Groot mausoleum

Een andere opmerkelijke vondst die de archeologen deden, waren de overblijfselen van een mausoleum. Dit grote stenen grafmonument stamt waarschijnlijk uit de derde of vierde eeuw na Christus. Dergelijke graven verwacht je over het algemeen te vinden in de buurt van Romeinse villa’s, niet bij een eenvoudig huis. Het mausoleum zou ooit zo’n twee verdiepingen hoog zijn geweest, en versierd met rode mozaïek. Dit is volgens de archeologen ongebruikelijk voor grafmonumenten uit Laat-Romeins Brittannië.

Vrouw van hoge status

In het mausoleum lag een oudere vrouw begraven, in een kist ingelegd met lood. Het inleggen van een grafkist met lood was in deze tijd niet gebruikelijk, maar het kwam zo nu en dan wel voor. Uit een analyse van het gebit van de vrouw is gebleken dat ze uit de regio kwam, en dat ze was begraven rond dezelfde tijd dat het mausoleum gebouwd werd. “Ze leed echter een hard leven”, aldus Gerrard. “Ze leed aan artrose. Maar ze heeft een mooie leeftijd behaald en is plechtig begraven. Ze was dus geen onderdaan, maar iemand van hoge status.” Ondanks haar duidelijke hoge status is de vrouw zonder grafgiften begraven, iets dat wel gebruikelijk was voor de tijd.

Romeins graf

-

Pre-Construct Archaeology (PCA).Illegaal?

Volgens Gerrard blijft het voor nu onduidelijk waarom er destijds zo veel zilver bij een kleine nederzetting gesmolten is. “Al weten we dat de economie van het Laat-Romeinse Rijk gebaseerd was op zilver en goud - we weten ook dat de productie daarvan onder toezicht stond van de staat. Waarom er hier op zulke grote schaal zilver geproduceerd werd, kan te maken hebben zijn ligging aan de rivier [de Medway]. Het kan ook dat het werk hier illegaal gedaan werd, buiten het zicht van het rijk.”

Een gedetailleerde beschrijving van alle vondsten bij Gillingham zijn door de onderzoekers gepubliceerd in een boek, genaamd ‘By the Medway Marsh’ door James Gerrard en Guy Seddon.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Meer lezen