Onthoofd skelet

Een van de gevonden skeletten

HS2.

Mysterieuze onthoofde skeletten ontdekt in Engeland

Een jaar lang hebben 50 archeologen onderzoek gedaan bij het Engelse plaatsje Aylesbury, even ten noorden van Londen. Door deze regio liep tweeduizend jaar geleden namelijk een belangrijke Romeinse weg, waardoor hier nog veel sporen van de Romeinse aanwezigheid te vinden zijn. Langs de route werden veel ontdekkingen gedaan, waarvan wellicht de meest interessante zo’n 40 onthoofde lichamen zijn. De onthoofde skeletten zijn mogelijk het resultaat van een mysterieus begrafenisritueel waarover nog maar weinig bekend is.

Door het gebied rondom Aylesbury liep gedurende Romeinse tijd in Brittannië (43 v.Chr - ca. 410 n.Chr.) een belangrijke handelsroute. Deze weg liep van Verulamium (tegenwoordig St Albans) - een van de grootste steden van de Romeinse provincie Britannia - richting Corinium Dobunnorum (het huidige Cirencester) in het westen van Engeland. Corinium Dobunnorum gold na Londinium (Londen) als grootste stad van de provincie.

Romeins Britannië

Steden in Groot-Brittannië gedurend de Romeinse tijd

Publiek domein.Wat is er gevonden?

Tijdens de opgravingen vonden archeologen restanten van een kalkstenen weg met straatgoten, evenals ca. 1.200 munten en een groot aantal loden gewichten, wat duidt op handelsactiviteit in de regio. Ook ontdekten ze verscheidene metalen objecten, zoals lepels, spelden, broches en loden dobbelstenen. Er werd langs deze route dus niet alleen handel gedreven, maar ook gegokt en gewoond. Overblijfselen van een kleine Romeinse nederzetting vormen hier verder bewijs van. De archeologen beweren dat zich hier een belangrijke handelspost bevond, voor soldaten die reisden van of naar het legerkamp Alchester, ten noordwesten van Londen.

Romeinse dobbelsteen

Een loden Romeinse dobbelsteen, gevonden tijdens de opgravingen

HS2.Geïnteresseerd in de geschiedenis van de Romeinen? In Archeologie Magazine nr. 1 van 2022 gaan we op zoek naar de talrijke overblijfselen van de Romeinen in de Italiaanse regio Molise. Meer weten? Ja graag!


Mysterieuze graven

Bij de nederzetting ontdekten de archeologen een begraafplaats waar 425 mensen begraven lagen. “Een typische grootte voor de laat-Romeinse periode [ca. 250 – 410 n.Chr.]”, schrijven de archeologen in een persbericht. Opvallend hierbij was dat ongeveer 10% van de gevonden skeletten onthoofd was. Vaak was het hoofd in deze graven tussen de voeten geplaatst. Waarom dit precies is gedaan, is echter niet helemaal duidelijk. Een mogelijke verklaring is dat het hier de lichamen van gestrafte criminelen betreft.

Onthoofd skelet Engeland

-

HS2.Het is bekend dat de Romeinen soms mensen straften met onthoofding, maar executies werden eerder uitgevoerd door middel van steniging, wurging en kruisiging. De Romeinen zagen een onthoofding namelijk als te snel en pijnloos. Bovendien waren veel graven met onthoofde lichamen juist rijk gevuld met grafgiften (wat duidt op een hoge status) en waren verwondingen aan de nek meestal aangebracht nadat de persoon overleden was.

Keltisch ritueel?

Er wordt daarom niet uitgesloten dat de onthoofdingen onderdeel waren van een normaal begrafenisritueel. “Dit is een bekend verschijnsel gedurende de laat-Romeinse periode, dat onderdeel van een normaal ritueel geweest lijkt te zijn”, aldus de archeologen. Verspreid door Engeland zijn eerder verschillende graven gevonden met onthoofde lichamen, afkomstig uit de eerste tot vierde eeuw na Christus.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? Ja graag!


Graven met onthoofde lichamen zijn uitsluitend aangetroffen in regio’s die geromaniseerd waren, maar waar weinig tot geen bewijs werd gevonden van de aanwezigheid van het christendom. Hierom zou het kunnen gaan om een oud Keltisch ritueel. Het is namelijk bekend dat de Kelten het hoofd vereerden, als het lichaamsdeel waar de ziel zich bevond. Waarom het dan een eervol gebruik zou zijn om na de dood onthoofd te worden is echter niet duidelijk. Ook niet duidelijk is waarom dit soort rituelen nooit teruggevonden zijn in andere delen van het Romeinse Rijk met een Keltische voorgeschiedenis (bijvoorbeeld in het huidige Frankrijk of Zuid-Duitsland).

Broche

Een Romeinse broche

HS2.Gedetailleerde inkijk

“Dit onderzoek stelt ons in staat om meer te leren over de rijke geschiedenis van Groot-Brittannië. De Romeinse begraafplaats geeft ons een gedetailleerd inzicht in het leven van de mensen die hier woonden”, aldus Helen Wass, hoofd van de opgraving. “Alle menselijke overblijfselen worden met waardigheid en respect behandeld, en onze ontdekkingen zullen we delen met de lokale gemeenschap.” De botresten zullen komende jaren verder onderzocht worden, om meer te weten te komen over de herkomst, familiebanden, eetgewoontes en religie van de mensen die hier ooit woonden.

Bronnen: Academia, Antropologie, HS2


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? Ja graag!


Meer lezen