Mammoetbeen

Archeologen dragen een slagtand.

DigVentures.

200.000 jaar oud ‘mammoetkerkhof’ ontdekt in Engeland

In de buurt van het de Engelse stad Swindon hebben archeologen een mammoetenkerkhof uit de voorlaatste ijstijd ontdekt. Ze groeven hier de restanten van maar liefst vijf mammoeten op, evenals stenen gereedschap van neanderthalers. “Het vinden van mammoetbotten is altijd bijzonder, maar het vinden van zulke oude en goed bewaarde botten, zo dicht in de buurt van het gereedschap van neanderthalers, dat is uitzonderlijk”, aldus archeoloog Lisa Westcott Wilkins.

De vondst werd gedaan nadat twee ervaren fossielenverzamelaars een stenen bijl ontdekten, die ze herkenden als afkomstig van neanderthalers. Dit zette het archeologisch onderzoeksbureau Digventures ertoe aan om verder onderzoek in de omgeving te verrichten. Al snel werden hierbij de resten van vijf mammoeten ontdekt; twee volwassenen en drie jongen. Deze bestonden onder andere uit beenbotten, slagtanden, ribben en wervelkolommen. De archeologen onderzoeken nu waarom er zo veel mammoeten op één plek zijn gevonden, aangezien dit zeldzaam is. Wellicht werden er op deze plek destijds mammoeten geslacht. Eerder is er namelijk in de omgeving ook al een vuurstenen schraper gevonden, waarmee huiden schoongemaakt werden.

Mammoetbotten en gereedschap.

Enkele van de gevonden Mammoetbotten en gereedschappen. 

Digventures.Een veranderend klimaat

De botten zijn tussen de 210.000 en 220.000 jaar oud, wat ze plaatst aan het einde van een warme periode in de voorlaatste ijstijd, die MIS7 (Marine isotope stage 7) genoemd wordt. Groot-Brittannië werd destijds nog bewoond door neanderthalers, totdat deze ongeveer 180.000 jaar geleden uit de regio werden verdreven door het kouder wordende klimaat. De botten zijn afkomstig van steppemammoeten, een kleinere en minder harige voorouder van de bekendere wolharige mammoeten. Deze soort kon, hoewel hij kleiner was dan de wolharige mammoet, toch een imposante 4 meter hoog worden. Opvallend is dat de ontdekte botten relatief klein zijn, zelfs naar de maatstaven van steppemammoeten. Mogelijks wijst dit er volgens de archeologen op dat steppemammoeten kleiner werden naarmate het klimaat afkoelde.

In situ

Verschillende restanten, waaronder een slagtand.

Digventures.Significante vondst

“Dit is een van de meest significante ontdekkingen uit de ijstijd in Groot-Brittannië van de afgelopen jaren”, verklaart algemeen directeur van Historic England Duncan Wilson, in een persbericht van Digventures. “De vondsten dragen ontzettend veel bij aan onze kennis over het milieu van Groot-Brittannië gedurende de ijstijd.”


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? Ja graag!


Alle mammoetresten zijn overgebracht naar een laboratorium, waar ze verder bestudeerd worden. Hier wordt onder andere onderzocht of er bewijzen van slachting gevonden kunnen worden.

Slagtand laboratorium

Een van de slagtanden in het laboratorium

Digventures.Dit jaar nog zal er een BBC-documentaire over de vondst verschijnen, waarin de beroemde bioloog en televisiemaker David Attenborough en bioloog Ben Garrod de archeologische vindplaats bezoeken.

Bronnen: Digventures


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? Ja graag!


Meer lezen