Kist vroege bronstijd

Ian Panter van de York Archaeology Trust bij de gevonden kist

York Archaeology Trust

Houten grafkist uit vroege bronstijd opgegraven op golfbaan

Op een golfbaan bij het Engelse plaatsje Grimsby is een bijzondere ontdekking gedaan. Tijdens onderhoudswerkzaamheden in juli 2018 stuitte men op de resten van een deels intacte grafkist van zo’n 4.000 jaar oud. De York Archaeological Trust was verantwoordelijk voor het onderzoek naar en het behoud van de kist en heeft nu details over de vondst openbaar gemaakt. De inhoud van de kist wordt “extreem zeldzaam” genoemd.

De grafkist is ongeveer 3 meter lang en 2 meter breed en is gemaakt van een uitgeholde boomstam. Deze werd begraven onder een laag grind, wat volgens de archeologen alleen gedaan werd bij mensen van hoge status. In de kist zijn ook resten van een menselijk lichaam gevonden. Tim Allen, archeoloog bij Historic England, liet weten “De man die hier begraven ligt, woonde in een heel andere wereld dan de onze. Maar net als nu, was er destijds sprake van een veranderend klimaat. Door een stijgende zeespiegel en overstromingen aan de kust werd de grafheuvel bedekt met een dikke laag slib, waardoor hij zo goed bewaard is gebleven.”


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Race tegen de klok

Er zijn in Groot-Brittannië in totaal slechts 65 grafkisten uit de vroege bronstijd bewaard gebleven. Deze werden in de meeste gevallen immers van hout gemaakt, waardoor ze zijn weggerot. Toen de kist bij Grimsby werd opgegraven, was het gelijk een race tegen de klok om hem tijdig uit de grond te halen, voordat deze ook zou wegrotten. Toevallig was er, op het moment dat de ontdekking gedaan werd, een archeologisch team van de Universiteit van Sheffield in de buurt bezig met ander onderzoek. Dit team kon snel ter plekke zijn om te helpen met de opgravingen.

Zeer zeldzame bijl

In de grafkist zijn resten van bladeren van een taxusboom of jeneverbes aangetroffen, die als bekleding in de kist zijn aangebracht. Verder is er een stenen bijl gevonden die “extreem zeldzaam” genoemd wordt, aangezien er slechts 12 soortgelijke bijlen ooit in Groot-Brittannië zijn gevonden. Bij de recent gevonden bijl is bovendien het houten handvat nog intact. Volgens de archeologen diende de bijl meer als statussymbool dan als praktisch gereedschap en biedt het inzicht in sociale hiërarchieën in de vroege bronstijd.

Bijl

Een zeer zeldzame bijl met een nog intact houten handvat

York Archaeological Trust

Conserveren

De vondsten zijn overgebracht naar de York Archaeological Trust waar wordt gewerkt aan het conserveren ervan. Hoofdonderzoeker Ian Panter van de York Archaeological Trust liet weten “We hopen binnen 12 maanden klaar te zijn met het conserveren van de bijl. Bij de kist kan het vanwege zijn grootte echter nog twee jaar duren voordat deze volledig behandeld is.”

Bron: York Archaeological Trust.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Meer lezen