De organisator van de Maand van de Geschiedenis, het Nederlands Openluchtmuseum, nodigt instellingen zoals musea, archieven, bibliotheken, historische verenigingen, filmhuizen en gemeenten uit om in oktober een activiteit te organiseren rondom het thema Vriend & Vijand. Dit jaar organiseert het Rijksmuseum weer de Nacht van de Geschiedenis, op 18 oktober.
Geen archeologisch nieuws meer missen? Altijd als eerste op de hoogte zijn van de nieuwste archeologische vondsten? Dat kan! En het is gratis.
SPECIAL - Onze Eerste Gouden Eeuw - 400 tot 700 na Chr.De Merovingische tijd blijkt helemaal geen donkere periode te zijn, voor de Lage Landen was het een gouden eeuw. We laten zien hoe 1500 jaar geleden het leven was in onze streken en welke rol de Nederlanden speelden in de wereldwijde handelsnetwerken van het vroegmiddeleeuwse Europa. En natuurlijk besteden we ook aandacht aan de tentoonstelling ‘Gouden Middeleeuwen’ in het Rijksmuseum van Oudheden.
Op dinsdag 22 april gaat Straet View live, een website van Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Met Straet View kun je inzoomen op het Amsterdam van de 17e eeuw, toen de stad het wereldcentrum was van de cartografie. Op Straet View kun je een aantal unieke oude kaarten uit de collectie van Het Scheepvaartmuseum in detail bekijken en downloaden.
In het gebied van het toekomstige bedrijventerrein Kampershoek 2.0 in Weert worden op dit moment de laatste grootschalige archeologische opgravingen uitgevoerd. Iedereen is welkom om deel te nemen aan de georganiseerde rondleidingen in het gebied.
Bij de opgravingen voor DOMunder, dat op 2 juni opengaat, is een groot aantal vroegmiddeleeuwse gouden en zilveren munten gevonden. Nederland is daarmee een zeldzame muntschat rijker. Wat de vondst nog waardevoller maakt, is het feit dat meerdere munten direct te koppelen zijn aan een archeologisch spoor. De muntschat lijkt daarmee een sleutelrol te gaan spelen in de datering en de plaats van opeenvolgende kerken op het Domplein.
Een controversieel geschrift waarin melding wordt gemaakt van de vrouw van Jezus blijkt na nader onderzoek authentiek te zijn. Op het eeuwenoude stuk papyrus staat in het Koptisch geschreven dat Jezus over zijn vrouw spreekt. Sinds de vondst in 2012 wordt er veel gediscussieerd over de authenticiteit van het geschrift.
Eind vorig jaar zag ik op de tv ‘Cave of Forgotten Dreams’ over de rotsschilderingen in de Grotte Chauvet Pont d’Arc in de Ardeche (Zuid Frankrijk). De Paleolithische Cro-Magnon mensen beelden in rood en zwart vanaf 32.000 BC o.a. neushoorns, oerossen, paarden, panters en uilen af. Sommige tekeningen zijn dus 15.000 jaar ouder dan die van de veel bekendere grot van Lascaux.
Fryske Akademy-onderzoeker Han Nijdam heeft een tekst gevonden van het verloren Oud-Friese handschrift Codex Unia. Dit geschrift was voor het laatst in handen van de landhistorieschrijver Simon Abbes Gabbema (1628-1688), maar is na zijn dood verdwenen.
Tijdens werkzaamheden aan een Londens treinspoor zijn Middeleeuwse skeletten van slachtoffers van de pest aangetroffen. Vermoedelijk liggen hier nog duizenden lichamen onder de grond. Aan de hand van onder meer hun gebitten worden nu mysteries over de Zwarte Dood ontrafeld.
De Vikingen worden vaak gezien als meedogenloze plunderaars. Onderzoek naar een kompas dat zij gebruikten wijst echter uit dat het volk beschikte over uitstekende navigeerkunsten. Met het kompas wisten de Vikingen zelfs na zonsondergang hun weg nog te vinden.
De Limburgse Archeologie Dag (LAD) vindt dit jaar plaats op 21 juni. Het Limburgs Museum start namelijk in mei met een nieuwe vaste presentatie archeologie: 'Van Nedeanderthaler tot stedeling'. De LAD staat dit jaar dan ook in het teken van de presentatie, waarin u de geschiedenis van Limburg van 250.000 jaar tot 1350 n.Chr. te zien zult krijgen.