Middeleeuwse sporen in Mechelen

Opgravingen in Mechelen (BE) leggen middeleeuwse sporen bloot. De opgraving vindt plaats in de deelgemeente Hombeek, daar was vooralsnog weinig bekend over middeleeuwse bewoning. De archeologische vondsten die gedaan zijn, brengen daar verandering in.

Eerder archeologisch onderzoek

Vanwege de planning van een bouwproject werd vorig jaar al een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Daarbij kwamen sporen uit de IJzertijd en de Romeinse tijd aan het licht. Vanwege datzelfde project vond er onlangs verkaveling plaats. Omdat er op het verkavelde terrein archeologische vondsten zijn gedaan, werd er een nieuw archeologisch onderzoek gestart.

Hout, leem en scherven

Van 26 juni tot en met 14 juli werd door Vlaams Erfgoed Centrum opgegraven. Ze vonden met greppels afgebakende erven, sporen van gebouwen die uit leem en hout bestonden en scherven aardewerk. Deze laatste zijn gedateerd op de periode 1000-1300 n Chr. De archeologen denken met het archeologisch onderzoek eindelijk bewoning van de gewone mens uit die tijd gevonden te hebben.

www.radioreflex.be/

Meer lezen
Tijdvakken
Landen