Pueblocultuur. By Yuchitown (Own work) [CC BY-SA 4.0 ], via Wikimedia Commons

Migratiestroom Pueblovolk getraceerd via kalkoenenbotten

Pueblocultuur. By Yuchitown (Own work) [CC BY-SA 4.0 ], via Wikimedia CommonsIk ga op reis en ik neem mee: mijn kalkoenen. Het Tewa-volk, een inheemse Amerikaanse bevolkingsgroep uit de Pueblocultuur, migreerde vanuit het Mesa Verde gebied in Colorado naar het zuiden. Dat blijkt uit een DNA-analyse van kalkoenenbotten. De genetische overeenkomsten tussen botten uit beide gebieden zijn zodanig groot dat de indianen hun kalkoenen mee moeten hebben genomen. Daarmee is afstamming van de huidige Tewa volkeren van de oude Pueblo-cultuur nogmaals bevestigd.

Bloei en exodus uit de Mesa Verde

De eeuwenoude Pueblocultuur bevond zich in de huidige staten Colorado, Utah, Arizona en New Mexico. Dankzij het gunstige klimaat nam de populatie flink toe in de loop der eeuwen. In de dertiende eeuw leefden ongeveer 30.000 mensen in de Mesa Verde regio (zuid-Colorado). Droogte in het jaar 1277, in combinatie met schaarste aan grondstoffen en sociale onrust, zorgde voor een exodus. Veel van de Pueblo trokken met hun hele hebben en houden naar het zuiden. Een deel kwam daarbij terecht in de gebieden rond de Rio Grande.

Kalkoenen van de Rio Grande

Tegenwoordig leven er nog altijd Tewa in dit gebied die hun afkomst terugvoeren op de antieke Pueblo-cultuur. Het nieuwe onderzoek lijkt hun herkomst definitief te bevestigen. Kalkoenenbotten uit de Meso Verde regio van voor de exodus kwamen genetisch overeen met die van de Rio Grande regio na de migratie – terwijl botten van voor die tijd juist verschilden. Het onderzoek is recent gepubliceerd in PLOS ONE. Eerder deden wetenschappers al onderzoek naar de overeenkomsten in taal en materiële cultuur tussen de Tewa en hun voorouders.

Honden en coyotes

Uit het DNA-onderzoek kwam nog een klein mysterie naar voren. Hoewel de kalkoenenbotten van de twee gebieden overeenkwamen, gold dit niet voor de hondachtigen. In de Meso Verde waren het duidelijk hondenbotten, terwijl in de Rio Grande bijna alleen maar Coyotes lagen begraven. Waarom men deze beesten begroef is nog niet duidelijk.

Bronnen:

https://archaeologynewsnetwork.blogspot.nl

Childs, C. (2007) House of Rain: Tracking a Vanished Civilization Across the American Southwest. (Little, Brown and Company)

Speller, C.F. e.a. (2010) 'Ancient mitochondrial DNA analysis reveals complexity of indigenous North American turkey domestication', PNAS vol 107, nr 7.

Afbeelding:

By Yuchitown (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Meer lezen

Tijdvakken