Opgravingen leggen middeleeuws Hushoven bloot

In Weert is het middeleeuwse gehucht Hushoven gevonden. Op 16 augustus zijn er rondleidingen voor het publiek.

Amateurarcheoloog van de vereniging Peel Maas en Kempen was de eerste die op het spoor van Hushoven kwam. Op de plek van het middeleeuwse gehucht waar nu het huidige buurtschap Hushoven ligt, staat nieuwbouw gepland. Archeologen van archeologisch bureau Vuhbs uit Amsterdam voeren onderzoek uit. Zij vonden tot nu toe boerderijen en bijbehorende waterputten uit de 12e en 13e eeuw. Aan de rand van de opgraving is een smidswerkplaats tevoorschijn gekomen. Daar troffen zij onder andere veel brokken ijzererts aan.

Jacob van Deventer

Bijzonder is de vondst van de middeleeuwse weg die op de historische kaart van Jacob van Deventer staat. De kaart dateert van ongeveer 1565 en werd gemaakt in opdracht van de Spaanse koning Philips II. Naast de middeleeuwse vondsten stuitten de archeologen op sporen uit de IJzertijd 800-20 v. Chr. Tijdens een eerdere bouwfase in dezelfde wijk werd al een grafveld uit die tijd gevonden.

Rondleidingen

De gemeente biedt mensen de kans om de vondsten onder begeleiding van een archeoloog te bekijken. Dat kan op woensdag 16 augustus tussen 13.00 en 16.00 uur. Er zijn rondleidingen op ieder heel uur: 13.00, 14.00 en 15.00 uur. De locatie ligt aan de St. Donatuskapelstraat. Omdat parkeren in beperkte mate mogelijk is, is het daarom beter om te voet of met de fiets te komen. https://www.nederweert24.nl/2017/08/11/rondleidingen-opgravingen-middeleeuws-hushoven/

Meer lezen

Tijdvakken

Landen