Limburg

Bij het Thermenmuseum Heerlen staat het najaar in het teken van de Romeinse geschiedenis! Het museum is in bezit van een zeer bijzonder stuk historie. In het museum is namelijk een 2.000 jaar oud Romeins badhuis bewaard – het oudste stenen gebouw van Nederland!
Tot en met 4 september is in het Limburgs Museum in Venlo Oevers vol Romeinen te bezoeken, met bijna 500 archeologische objecten.
Recent is er hard gewerkt aan het ontwikkelenvan de Archeo Route Limburg app. Met deze update zijn een aantal nieuwe features toegvoegd aan de app.
Woensdag 11 oktober 2017 legden archeologen in Nederweert de laatste dertig graven van een grafveld uit de late ijzertijd bloot. Daarmee is de opgraving voltooid.
In Weert is het middeleeuwse gehucht Hushoven gevonden. Op 16 augustus zijn er rondleidingen voor het publiek.
Vanwege de bouw van een nieuwe woonwijk in Someren vindt er archeologisch onderzoek plaats op het terrein de Groote Hoeve. Archeologen stuitten daar op bijzonder goed bewaard gebeleven sporen uit de ijzertijd, maar bleven ook met vragen zitten.
Om een beter beeld van de vestingwerken te krijgen gaf gemeente Sittard-Geleen de opdracht om onderzoek te doen naar Fort Sanderbout in Sittard. Tijdens de opgraving, die in het najaar van 2016 plaatsvond, kwamen bijzondere vondsten tevoorschijn. De resultaten van de opgraving zijn in een 3D animatie verwerkt.
De waterput in Weert die onlangs is opgegraven is niet zo maar een put. Archeologen vonden in de put sporen uit het verleden. Het gaat onder andere om een brandlaag van een grote standsbrand op 17 oktober 1723, waarbij een groot deel van het centrum afbrandde.
In Weert in Limburg is een waterput ontdekt die dateert uit de 15e of 16e eeuw. Dat meldt de gemeente Weert. Vermoedelijk was de put de grootste watervoorziening van de stad, die in die tijd twee à drieduizend inwoners telde.
Op het klavierterrein in Maastricht wordt de bouw van een nieuwe woonwijk voorbereid. Tijdens graafwerkzaamheden stuitte men op een archeologische vondst: een oude tunnel of kelder.
Op het klavierterrein in Maastricht wordt de bouw van een nieuwe woonwijk voorbereid. Tijdens graafwerkzaamheden stuitte men op een archeologische vondst: een oude tunnel of kelder.
Dit jaar vinden de Reuvensdagen plaats op donderdag 3 en 4 november. Het jaarlijkse archeologiecongres wordt gehouden in Parkstad Theater in Heerlen. Aansluitend is er op de zaterdagochtend de mogelijkheid om deel te nemen aan een aantal excursies. Ook dit jaar kunnen topvondsten worden aangemeld om mee te dingen naar Topvondst van het jaar.