ijzertijdopgraving Someren

Someren

Michielverbeek [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Mysterieuze IJzertijdsporen in Someren

Vanwege de bouw van een nieuwe woonwijk in Someren  vindt er archeologisch onderzoek plaats op het terrein de Groote Hoeve. Archeologen stuitten daar op bijzonder goed bewaard gebeleven sporen uit de ijzertijd, maar bleven ook met vragen zitten.

Zuivere IJzertijd sporen

Tot nu toe zijn er sporen van tien boerderijen, tweeënnegentig bijgebouwen en zes waterputten gevonden. Alle sporen zijn zuiver, er loopt geen ander tijdperk doorheen of erover. De sporen zijn zo goed bewaard omdat men op deze plek in de middeleeuwen aan plaggenbemesting deed. De graafmachine kon de laag van 1-2 meter plaggen er af graven voordat de archeologen aan de slag konden. Rechthoekige sporen met daaromheen restanten van een mogelijke greppel of sloot zetten de archeologen voor een raadsel. Het is vooralsnog onduidelijk waar deze sporen van zijn.

Krijgersgraf

Bij eerdere opgravingen in Someren werden meerdere grafvelden en nederzettingen uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen gevonden, met als hoogtepunt een krijgersgraf uit de vroeg Romeinse tijd (20 na Chr.) Net als toen was er ook nu veel belangstelling. De rondleidingen die gehouden werden op terrein de Groote Hoeve zaten steeds vol met nieuwsgierigen.

 http://www.hetcontact.nl/20170804/nederzetting-uit-ijzertijd-someren

afbeelding:

Michielverbeek [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)] via Wikimedia Commons

Meer lezen
Tijdvakken
Landen