Waterput Weert zit vol geheimen

De waterput in Weert die onlangs is opgegraven is niet zo maar een put. Archeologen vonden in de put sporen uit het verleden. Het gaat onder andere om een brandlaag van een grote standsbrand op 17 oktober 1723, waarbij een groot deel van het centrum afbrandde.

Waterput gevonden

Vorige week werd bij bestratingswerkzaamheden in het centrum van Weert in Limburg een waterput blootgelegd van 1,60 meter diep. De gemeente Weert sprak van een historische vondst en nieuwe ontdekkingen van archeologen onderstrepen de eerste woorden van de gemeente.

Brandlaag stadsbrand

In de waterput is een brandlaag gevonden met leem en hout. De stadsbrand verwoestte op 17 oktober 1723 een groot deel van de stad. Daarnaast zijn er verschillende loopniveaus ontdekt vanaf de prehistorie die ook de middeleeuwen en de nieuwe tijd betreffen. Ook is de insteek gevonden van een houten waterput die vermoedelijk nog ouder is.

Waterput zichtbaar

De gemeente Weert besloot vorige week in een unanieme motie dat de vondst zichtbaar moet blijven in het straatbeeld. De put wordt bedekt met straattegels die gemakkelijk weer kunnen worden weggehaald.  

Meer lezen

Landen