Italië

Archeologen vonden in West-Sardinië twee torso’s van beelden, gelijk aan de ‘Reuzen van Mont’e Prama’ die in de jaren ’70 op dezelfde plek werden ontdekt.
Wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar de samenstelling van Romeinse zilveren munten, uit de periode 150 - 64 voor Christus. Wat bleek: het zilvergehalte van de munten kwam steeds lager te liggen.
Op het Italiaanse eiland Motya, voor de kust van Sicilië, werd in de jaren ’20 van de vorige eeuw een bijzonder bassin gevonden. Dit bassin blijkt nu een hele andere functie te hebben gehad dan archeologen lang dachten.
Wetenschappers hebben in Italië de verzonken Romeinse stad Baiae in kaart gebracht, dat bekend stond als populaire en luxueuze badplaats, waar belangrijke figuren zoals Julius Caesar en keizer Augustus villa’s lieten bouwen.
Archeologen in Zuid-Italië hebben een Etruskische en Griekse helm ontdekt uit de zesde eeuw voor Christus, die waarschijnlijk gebruikt zijn tijdens de Slag bij Alalia (ca. 540 v.Chr.).
Wetenschappers hebben genetisch onderzoek verricht naar de herkomst van de Etrusken met behulp van de lichamen van 82 individuen, afkomstig uit de periode 800 v.Chr. - 1000 n.Chr.
Uit nieuw onderzoek blijkt dat mannen en vrouwen in het Romeinse Herculaneum er verschillende diëten op nahielden.Deze studie biedt zo een nieuwe inkijk in de levenswijze en eetgewoontes van de Romeinen.
Archeologen hebben een graftombe ontdekt met daarin het best bewaarde lichaam ooit gevonden in Pompeï.
Archeologen hebben in het Treporti-kanaal in de Lagune van Venetië resten van een Romeinse weg gevonden.
De Romeinen hielden er talloze goden op na. We hebben vijf van de belangrijkste voor je op een rijtje gezet.
Italië zou een waardevolle collectie illegale archeologische vondsten hebben teruggehaald. Maar de berichtgeving hierover blijkt wat opgeklopt.
Historici in de Oudheid schreven dat de Grieken de Slag om Himera wonnen omdat hun bondgenoten ze massaal te hulp schoten. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat dit geen Grieken, maar buitenlandse huurlingen waren.