8 oktober 2019
Sinds 1993 is bekend dat de laatste mammoet zo’n 4000 jaar geleden op het eiland Wrangel, ten noordoosten van Siberië stierf. Dankzij nieuw onderzoek weten we meer over de laatste mammoeten en hoe hun laatste dagen eruit zagen.
1 oktober 2019
Nu de Maand van de Geschiedenis van start is gegaan, kan iedereen stemmen voor de Grote Archeologie Prijs via www.grotearcheologieprijs.nl! De prijs wordt uitgereikt op zaterdagavond 26 oktober tijdens de Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum Amsterdam.
1 oktober 2019
Nieuw onderzoek wijst uit dat baby's in de prehistorie werden gevoed met dierenmelk.
30 september 2019
Door de aanhoudende droogte is het overstroomde monument Dolmen de Guadalperal - ook bekend als de "Spaanse Stonehenge" - voor het eerst in vijftig jaar volledig zichtbaar.
23 september 2019
In de zomer van 2019 is door archeologen van het NTNU Universitair Museum een romeinse bronzen ketel opgegraven die de restanten van een persoon uit circa. 150-300 n. Chr. bevatten.
19 september 2019
De nominaties voor de Grote Archeologie Prijs 2019 zijn bekend! Dit zijn de vier genomineerde projecten.
19 september 2019
Aan de hand van recente opgravingen in Frankrijk kan worden bewezen dat Noordwest-Europa 150.000 jaar eerder bewoond was dan werd gedacht.
16 september 2019
Donderdag 19 september worden de vier genomineerde projecten voor de Grote Archeologieprijs bekend gemaakt op Archeologie Online.
13 september 2019
Archeologen hebben ontdekt dat mensen uit het vroegpaleolithicum al kleine stukken gereedschap gebruikten bij het verwerken van hun prooi. Onderzoek naar kleine flakes bevestigde dit. Dit suggereert dat deze mensen geavanceerder waren dan voorheen werd aangenomen.
10 september 2019
Bij archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn in Utrecht zijn een aantal opmerkelijke vondsten uit de Romeinse tijd gedaan. Onder andere unieke wapenstukken, paardentuig en vingerringen zijn gevonden.
9 september 2019
Archeologen in Zuid-Afrika hebben het wrak van het VOC-schip “Nieuw Haarlem” gelokaliseerd in de Tafelbaai bij Kaapstad. Dit zeventiende eeuwse-schip speelde een belangrijke rol in de ontstaansgeschiedenis van Kaapstad.
9 september 2019
Uit recent archeologisch onderzoek is gebleken dat de Ierse bevolking meer afstamt van Vikingen dan eerder werd gedacht. Volgens archeologen is dit het gevolg van Vikingmigraties gedurende de negende eeuw.