30 september 2019
Door de aanhoudende droogte is het overstroomde monument Dolmen de Guadalperal - ook bekend als de "Spaanse Stonehenge" - voor het eerst in vijftig jaar volledig zichtbaar.
23 september 2019
In de zomer van 2019 is door archeologen van het NTNU Universitair Museum een romeinse bronzen ketel opgegraven die de restanten van een persoon uit circa. 150-300 n. Chr. bevatten.
19 september 2019
De nominaties voor de Grote Archeologie Prijs 2019 zijn bekend! Dit zijn de vier genomineerde projecten.
19 september 2019
Aan de hand van recente opgravingen in Frankrijk kan worden bewezen dat Noordwest-Europa 150.000 jaar eerder bewoond was dan werd gedacht.
16 september 2019
Donderdag 19 september worden de vier genomineerde projecten voor de Grote Archeologieprijs bekend gemaakt op Archeologie Online.
13 september 2019
Archeologen hebben ontdekt dat mensen uit het vroegpaleolithicum al kleine stukken gereedschap gebruikten bij het verwerken van hun prooi. Onderzoek naar kleine flakes bevestigde dit. Dit suggereert dat deze mensen geavanceerder waren dan voorheen werd aangenomen.
10 september 2019
Bij archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn in Utrecht zijn een aantal opmerkelijke vondsten uit de Romeinse tijd gedaan. Onder andere unieke wapenstukken, paardentuig en vingerringen zijn gevonden.
9 september 2019
Archeologen in Zuid-Afrika hebben het wrak van het VOC-schip “Nieuw Haarlem” gelokaliseerd in de Tafelbaai bij Kaapstad. Dit zeventiende eeuwse-schip speelde een belangrijke rol in de ontstaansgeschiedenis van Kaapstad.
9 september 2019
Uit recent archeologisch onderzoek is gebleken dat de Ierse bevolking meer afstamt van Vikingen dan eerder werd gedacht. Volgens archeologen is dit het gevolg van Vikingmigraties gedurende de negende eeuw.
3 september 2019
Een internationaal team van onderzoekers heeft hun bevindingen over een 9000 jaar oud graf in Jordanië gepubliceerd. Het onderzoek naar dit graf kan mogelijk meer vertellen over de ontwikkeling van sociaal-politieke hiërarchieën in vroege menselijke gemeenschappen.
2 september 2019
Dit jaar wordt voor de vierde keer de Grote Archeologie Prijs uitgereikt. Tot 5 september kan je een project nomineren!
30 augustus 2019
Een groep archeologen heeft in Ethiopië een schedel van een van de oudste voorvaderen van de mensheid ontdekt. De vondst van deze schedel beïnvloedt mogelijk bestaande ideeën over de menselijke evolutie.