De tradities van het Stadsgilde Sinte Catharina 1480 worden op maandag 3 februari op de UNESCO Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland geplaatst. De voorzitter van het gilde de heer Luciën Adriaens, burgemeester van Weert Jos Heijmans en directeur van Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed mevrouw Ineke Strouken zetten dan officieel hun handtekening op het certificaat.
Onder een monumentaal pand op het Janskerhof in Utrecht is een bijzondere vondst gedaan. Hier werden 14e- of 15-eeuwse beschilderde grafkelders aangetroffen waar ten minste zeven mensen begraven liggen, waaronder een vrouw die een foetus vasthoudt.
Onbekend maakt onbemind. Dit gezegde gaat zeker op voor de City of Norwich, de belangrijkste stad van het graafschap Norfolk. Bij een nadere beschouwing blijkt echter dat deze levendige stad zeer veel te bieden heeft, niet in de laatste plaats ook in de vorm van cultureel erfgoed. Het aantrekkelijke is tevens dat vrijwel alle voor een bezoek belangrijke plaatsen te voet te bereiken zijn. Het stadsbeeld wordt gedomineerd door een groot kasteel dat in het centrum midden op een heuvel staat.
In het plaatsje Novosibirsk in Siberië zijn er 3.500 jaar oude graven uit de bronstijd ontdekt. In deze graven liggen twee skeletten van een man en een vrouw die met de gezichten naar elkaar begraven zijn. De skeletten houden elkaars handen vast. Bijzonder is dat er tientallen van dit soort graven zijnv gevonden op de locatie. Waarom de stellen samen zijn begraven is nog niet duidelijk.
Op Antarctica is een bijzondere vondst gedaan: in een blok ijs zijn 22 fotonegatieven gevonden van bijna honderd jaar oud.
In Zaballa, een verlaten middeleeuwse nederzetting in het huidige Iruña de Oca in het Spaanse Baskenland, zijn bij een verlaten middeleeuwse nederzetting wijngaarden ontdekt die stammen uit de 10e eeuw. Deze periode is relatief vroeg voor de bouw van wijngaarden, dus deze vondst is één van de oudste in zijn soort.
Eigenaren en beheerders van een terrein met een archeologisch monument kunnen sinds kort terecht bij Erfgoedbeheer van ADC RoelBrandt Stichting. De deskundigen van Erfgoedbeheer controleren de conditie van het monument en geven praktisch advies voor onderhoud of herstel. Voorheen was deze zorg in handen van de Archeologische Monumentenwacht, die echter in juni dit jaar failliet ging. De RoelBrandt Stichting, die zonder winstoogmerk opereert, beoogt met deze dienst een bijdrage te leveren aan het in standhouden van monumenten voor toekomstige generaties.
Er is een voorstel ingediend voor wetswijzigingen op het gebied van herbestemming van leegstaande gebouwen. De maatregelen worden genomen in het kader van het permanent maken van de Crisis- en herstelwet, die sinds een aantal jaar bijdraagt aan de bevordering van het herbestemmen van leegstaande gebouwen. Treedt het besluit in werking, dan moet deze herbestemming vereenvoudigd worden.
In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is tot en met 24 maart 2014 de tentoonstelling Petra. Wonder in de woestijn te zien. Speciaal voor deze expositie is een fotoboek gemaakt. In 80 full colour pagina’s ziet u prachtige foto’s van de stad en het omliggende landschap, maar ook van een selectie vondsten van de Nabatese cultuur. Wij mogen nu 10 exemplaren van dit fotoboek verloten.
Delfts Blauw wordt gezien als het toonbeeld van Hollands welvaren in de Gouden Eeuw. Toch heeft ook Delfts Wit een grote rol gespeeld in de Delftse aardewerknijverheid. Het Gemeentemuseum Den Haag vertoont vanaf 23 november 2013 tot en met 21 maart 2014 de tentoonstelling Delfts Wit met een groot aanbod aardewerk en stofontwerpen van de Haagse beeldend kunstenaar Christie van der Haak.
Omniboek-auteur Luit van der Tuuk wint de W.A. van Es-prijs met zijn boek De eerste Gouden Eeuw, handel en scheepvaart in de vroege middeleeuwen. Van der Tuuk ontving de prijs op 15 november op het nationale archeologiecongres in Groningen, de Reuvensdagen, uit handen van juryvoorzitter Ton Derks, universitair docent van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Het geluid van de graafmachine weergalmt tegen de oude gevels van het Utrechtse Domplein. Het lijkt op de zoveelste wegopbreking in de Domstad. Maar een goed toeschouwer ziet dat het hier om iets anders gaat. Onder de stenen van het wegdek komen oude fundamenten boven. Hier, aan de voet van de Dom, vangen we een glimp op van een geschiedenis van bijna 2000 jaar. Hier wordt een ‘schatkamer’ gebouwd.