Geen foto

Oudste tandprothese in West-Europa gevonden

Oudste tandprothese in West-Europa gevondenIn de grafkelder van een vrouw uit de IJzertijd in Noord-Frankrijk is een tandimplantaat gevonden. De vrouw stierf toen zij in de twintig was en had een ijzeren pin in haar gebit op de plaats waar haar bovenste snijtand hoorde te zijn. Het is mogelijk dat de pin een stuk hout of bot op zijn plek hield, die fungeerde als tand.

Grafkelder Le Chene

Het graf van de vrouw behoorde tot een vondst van vier skeletten van volwassen vrouwen in grafkelders in het Franse Le Chene. De grafkelder dateert uit de derde eeuw v. Chr. De grafkelders waren rijkelijk bekleed en huisden vele grafattributen, die typisch waren voor de Keltische La Tene cultuur.

Onderzoek gebit

Het gebit van de vrouw was nog in goede staat en werd meegenomen voor onderzoek. Bij nader onderzoek bleek dat één van de tanden van de vrouw ontbrak en dat er op de plaats van de ontbrekende tand een ijzeren pin zat. Door de plaatsing van de pin vermoeden onderzoekers dat het een tandprothese is geweest. Of de prothese een succes was valt te betwijfelen, het gebruik van ijzer als prothese kan namelijk hebben gezorgd voor infecties.

Tandprotheses

De tandprothese is de oudste in West-Europa. In Egypte zijn er al eerder tandprotheses aangetroffen, waarvan de oudste wel 5.500 jaar oud is. Van deze protheses wordt echter gedacht dat ze pas na de dood van de persoon zijn aangebracht, om het lichaam weer intact te maken.

Bronnen

www.bbc.com

 

Meer lezen
Tijdvakken
Landen