Drank en drugs in de prehistorie voor rituele doeleinden

Drugs en drank in prehistorie voor rituele doeleinden

Drank en drugs in de prehistorie voor rituele doeleindenIn tegenstelling tot het gebruik van drank en drugs vandaag de dag, werden deze middelen in de prehistorie vaak onder strikte regelementen gebruikt voor spirituele rituelen. De Spaanse onderzoekster Elisa Guerre-Doce meent dat het gebruik van drank en drugs een vast onderdeel was in prehistorische geloven en dat ze de geest openden voor communicatie met de geestenwereld.

Drugsgebruik prehistorie

Er was al lange tijd bekend dat geestverruimende middelen zoals paddenstoelen en opium al gebruikt werden sinds het begin van de mensheid. Recentelijk zijn onderzoekers aandacht gaan schenken aan de historische en culturele aspecten van het gebruik van drugs in vroegere tijden. Elisa Guerra-Doce, onderzoekster aan de Spaanse Universidad de Valladolid, heeft een onderzoek gedaan waarbij ze de verschillende soorten drugsgebruik en de culturele significantie van het gebruik aantoont in prehistorische Europese samenlevingen.

Drugsresten

In haar onderzoek heeft ze macrofossiele overblijfselen van psychoactieve planten onderzocht, overblijfselen van alcoholische consumpties, psychoactieve alkaloïden die aangetroffen zijn in archeologische vondsten en skeletten uit de prehistorie. Ook geeft ze aandacht aan artistieke werken uit de prehistorie waarin drank- en drugstaferelen en -middelen zijn afgebeeld. Zo trof ze bijvoorbeeld opium aan in de tanden van een volwassen prehistorische man uit Spanje, vond ze cannabiszaden in Roemeens aardewerk, resten bier in vaten in Iberië en tekeningen van paddenstoelgebruik in de Italiaanse Alpen.

Spirituele waarde

Omdat ze resten van geestverruimende middelen vond in plaatsen en producten met een ceremoniële waarde zoals graftombes, gaat Guerra er van uit dat de middelen gebruikt werden voor rituelen. Ze werden gebruikt om een verhoogd bewust zijn te creëren of zelfs in trans te raken. Een gedetailleerde omschrijving van dergelijke rituelen ontbreekt, maar er wordt van uit gegaan dat ze gebruikt werden bij begrafenisrituelen en als contactmiddel met de geestenwereld. De regulatie van de middelen komt doordat ze bedoeld waren voor heilige, spirituele rituelen, en dus niet voor alledaags gebruik.

Bronnen

www.heritagedaily.com

Meer lezen

Tijdvakken

Landen