Europa

Recent DNA-onderzoek van 10.000 samples van menselijke resten uit de prehistorie heeft bewezen dat downsyndroom bestond in deze tijd. De manier van begraven van kinderen met down wijst er bovendien op dat ze geliefd en beschermd waren in hun leefgemeenschappen.
De Germanen is een verzamelnaam voor de volken en stammen uit de oudheid die een Germaanse taal spraken. Wie waren de Germanen?
Een internationaal team van onderzoekers heeft nieuw inzicht verkregen in het ontstaan van de rolverdeling tussen mannen en vrouwen tijdens het neolithicum.
Een verzameling van zeevarende krijgers trok ten strijde vanuit het huidige Scandinavië tegen grote delen van Europa. Wie waren de Vikingen?
Een verzameling van zeevarende krijgers trok ten strijde vanuit het huidige Scandinavië tegen grote delen van Europa. Wie waren de Vikingen?
Een verzameling van zeevarende krijgers trok ten strijde vanuit het huidige Scandinavië tegen grote delen van Europa. Wie waren de Vikingen?
Een verzameling van zeevarende krijgers trok ten strijde vanuit het huidige Scandinavië tegen grote delen van Europa. Wie waren de Vikingen?
Tussen de 4e en 6e eeuw trokken verschillende voornamelijk Germaanse volken het Romeinse Rijk binnen. Dit wordt de Grote Volksverhuizing genoemd.
De Kelten waren meerdere volken en stammen die Keltische talen spraken, zoals de Galliërs, de Ieren en de Britten. Wie waren de Kelten?
Groepen van jager-verzamelaars die tussen de 7.500 tot 6.000 jaar geleden rondom de Oostzee woonden, hadden allemaal hun eigen culinaire tradities, zo blijkt uit de analyse van aardewerk.
Elke Europese stad had vroeger een christelijk klooster in het centrum. Ook vandaag de dag worden deze kloosters nog door veel toeristen bezocht. De kloosters hebben vaak een middeleeuwse oorsprong en waren in die tijd belangrijk voor de samenleving. Nog steeds worden restanten van kleine of grote kloosters gevonden. Hier een lijst van vijf grote kloostervondsten van de afgelopen vijf jaar.
Toen 8500 jaar geleden de landbouw naar Europa kwam, veranderde niet alleen de manier van leven, maar ook de DNA-structuur van de Europeanen. Dit hebben wetenschappers onderzocht.