5 gevonden kloosters in Europa

Elke Europese stad had vroeger een christelijk klooster in het centrum. Ook vandaag de dag worden deze kloosters nog door veel toeristen bezocht. De kloosters hebben vaak een middeleeuwse oorsprong en waren in die tijd belangrijk voor de samenleving. Nog steeds worden restanten van kleine of grote kloosters gevonden. Hier een lijst van vijf grote kloostervondsten van de afgelopen vijf jaar.

Klooster in Leiden

Op de Lammermarkt in Leiden werd in 2015 een muur van een 15e-eeuws klooster gevonden. De muur is gemaakt van hergebruikte, roodbruine, vierkante steentjes die vermoedelijk uit de 13e eeuw komen. In de 15e eeuw bevonden zich drie kloosters aan de Steenstraat: het St. Margarethaconvent (1404-1458), het St. Maria Magdalenaklooster (1458-1542) en het St. Aegtenklooster (1432-1553). Lees hier meer over de vondst.

Middeleeuws klooster in Antwerpen

Begin december 2016 vonden archeologen de restanten van het Falcontinnenklooster in Antwerpen. De opgraving vond plaats op het terrein van het voormalig Zeemanshuis in Antwerpen. Het onderzoek in Antwerpen was noodzakelijk vanwege werkzaamheden voor het stadsproject Falcon en uniek vanwege de grootschaligheid van de opgraving. Het enige wat nog rest van het middeleeuwse complex is de monumentale toegangspoort uit 1671. Lees meer.

Bewijs voor Anglo-Saksisch klooster Lindisfarne

Op dinsdag 5 juli 2016 heeft een amateurarcheoloog een ‘namestone’ gevonden bij een opgraving op het eiland Lindisfarne. Dit artefact, dat diende als grafsteen, werd vroeger met name gebruikt in de buurt van christelijke kloosters. De vondst bevestigt waarschijnlijk de locatie van het veelbesproken klooster op Lindisfarne. Lees hier meer.

Klooster in Rottum

In 2015 vond een stratenmaker een eeuwenoud klooster in Rottum. De stenen die de man vond, zijn onderdeel geweest van de vloer van de voormalige kloosterkerk. Bijzonder was dat de stenen bijna nog allemaal heel waren. Het klooster werd in de dertiende eeuw in Rottum gebouwd en droeg de naam Juliana, gewijd aan de martelares Juliana van Nicodemië. Lees hier meer.

Clarissenklooster in Alkmaar

In 2015 werden tijdens de verbouwing van een kebabzaak in de Molenbuurt in Alkmaar sporen gevonden van het verloren Clarissenklooster. De Alkmaarse stadsarcheologen, Peter Bitter en Nancy de Jong, vonden zowel een cementenvloer als delen van de fundering van het klooster. De ligging van het Clarissenklooster was tot dan toe onbekend. Alleen een schetsachtige kaart uit 1561 vermelde het klooster maar niet de locatie. Lees hier meer.


Meer lezen
Tijdvakken
Landen
Thema's