Werelderfgoed zoals de Chinese Muur, de Taj Mahal en Machu Picchu wordt binnenkort waarschijnlijk digitaal opgeslagen als 3D-model. Met dit initiatief van de Amerikaanse non-profit organisatie CyArk blijven de monumenten digitaal behouden ten behoeve van culturele, toeristische en educatieve doeleinden.
Op 14 november vindt de jaarlijkse bijeenkomst voor iedereen die professioneel actief is op het gebied van monumentenzorg, toerisme, gebiedsontwikkeling, herbestemming, architectuur en vastgoed plaats. Het Nationaal Monumenten Congres vindt plaats in De Koepelhal in Tilburg. Afgelopen jaar kwamen meer dan 600 mensen op het congres voor kennis en netwerk af.
Er is een nieuw erfgoedblad op de markt: het Mijn Gelderland Magazine. Mijn Gelderland Magazine is de opvolger van Kwartaalblad Gelders Erfgoed en biedt verdieping bij het erfgoedplatform mijnGelderland.nl.
In de maand oktober, de Maand van de Geschiedenis, kan iedereen meestemmen in de landelijke verkiezing ‘Stuk van het jaar’. De Gemeentearchivaris van Weert, Jac Lemmens, heeft hiervoor het archiefstuk ‘Ruzie bijgelegd’ (de akte van overeenkomst uit 1306) aangemeld.
Vandaag (1 oktober) start de Maand van de Geschiedenis, het grootste historische evenement van Nederland met honderden activiteiten rond het thema Vorst & Volk. Het startsein wordt gegeven op Paleis Soestdijk. ‘Koningsdag’ wordt bij die gelegenheid, als eerste nationale feestdag, geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed.
Historische cultuur is één van de pijlers van Leiden. Met musea, historische verenigingen en veel geïnteresseerde Leidenaren zijn ambities opgesteld voor de toekomst van het Leidse erfgoed. Deze staan in de nieuwe erfgoednota. Leiden wil de kansen die het erfgoed biedt beter benutten en meer zichtbaar maken. De tekst van de nota ligt tot en met 17 oktober ter inzage.
Het Nationaal Monumentencongres is de jaarlijkse bijeenkomst voor iedereen die professioneel actief is op het gebied van monumentenzorg, toerisme, gebiedsontwikkeling, herbestemming, architectuur en vastgoed. Met meer dan 600 deelnemers in 2012 is het congres de plek voor actuele kennis en netwerk. Het congres vindt dit jaar plaats op 14 november in Tilburg met als thema: ‘Hooggeëerd publiek!’
Al eeuwenlang staat midden in Weert de Martinuskerk. De laatgotische hallenkerk behoort tot de Top Honderd Monumenten van Nederland. Vanwege recente restauratie- en onderhoudswerkzaamheden zal er op 12, 13 en 14 september een visueel spektakel bij het monument te zien zijn.
Weert staat in het weekend van 14 en 15 september in het teken van de Open Monumentendag, met dit jaar als thema ‘Macht & Pracht’. Overal waar de witgele monumentenvlag wappert, kunt u gratis naar binnen. De Open Monumentendag wordt op zaterdag 14 september om 10.30 uur geopend door wethouder Harry Coolen voor het museum Jacob van Horne. Daarbij is het Gilde van Weerter Stadsschutte Sinte Catharina 1480 ook aanwezig.
De Open Monumentendag van dit jaar met het thema Macht & Pracht wordt geopend op donderdag 12 september in Utrecht, door minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker. Dit gebeurt tijdens een bijeenkomst voor genodigden in de Domkerk. Gekozen is voor Utrecht vanwege de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht. Deze viering en die van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden, is aanleiding geweest voor het thema Macht & Pracht.
De gemeente Weert doet mee aan de landelijke verkiezing ‘Stuk van het jaar’. Hiervoor zijn tien bijzondere en unieke archiefstukken uit het Gemeentearchief uitgelicht. Deze stukken zijn vanaf donderdag 29 augustus te zien in een speciale tentoonstelling. U bepaalt met welk archiefstuk de gemeente deelneemt aan de landelijke verkiezing.
Op de bodem van de Nederlandse zeeën ligt een enorme hoeveelheid aan archeologisch materiaal. Veel mensen herkennen de vondsten echter niet en gooien deze weer terug in zee. Om dit in de toekomst te voorkomen heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een handboek uitgebracht dat moet helpen bij het erkennen van archeologische stukken.