Prehistorische vondst bij de IJssel

Prehistorische vondst bij de IJssel

Prehistorische vondst bij de IJsselIn Gelderland hebben archeologen langs de IJssel een vondst gedaan uit de prehistorie. Ze vonden onder andere aardewerk, houtskool, botten en vuursteen. De gevonden artefacten stammen hoofdzakelijk uit de late prehistorie. Een aantal resten dateren uit het neolithicum, ofwel de nieuwe steentijd.

Vondst door graafwerkzaamheden

De vondst werd gedaan toen het Gelderse waterschap Vallei en Veluwe graafwerkzaamheden verrichtte bij Vorchten. De IJssel bestond nog niet in de prehistorie en archeologen hadden voorheen al het vermoeden dat er mensen hebben geleefd in dat gebied. Door hun vondst blijkt hun vermoeden te kloppen.

Verder onderzoek bij Vorchten

Ook werden er bij Vorchten overblijfselen gevonden van een waterput en resten van Romeins aardewerk. Het archeologische onderzoeksteam gaat de resten eerst analyseren en overwegen verdere graafwerkzaamheden op de locatie.

Bronnen

www.ad.nl

Meer lezen

Landen