Uit een onderzoek van TNS Nipo blijkt dat de helft van de Nederlanders bereid is om jaarlijks een bedrag te betalen voor het beschermen, onderhouden en eventueel herstellen van cultuurhistorisch erfgoed. Bovendien is ruim negentig procent van de Nederlanders trots op de cultuurhistorische monumenten en locaties van ons land.
De Syrische bevolking bevindt zich in een catastrofale burgeroorlog waarin Damascus en Aleppo, het economische centrum van het land, de centra vormen van de strijd tussen het Vrije Syrische Leger (FSA) en regeringstroepen van President Bashar al-Assad. Door middel van grootschalige grond- en luchtaanvallen tracht de regering de opstandelingen te onderwerpen.
De Chinese Muur heeft te lijden onder het groeiende aantal toeristen dat het bouwwerk bezoekt. De gemeente Beijing laat weten dat er nieuwe gedeeltes van de Muur geopend zullen worden om de bezoekers te verdelen over verschillende secties en zo de toestroom te beperken.
Er wordt al eeuwen gespeculeerd over de functie van Stonehenge. Zo is het onder andere bestempeld als een astronomisch observatorium, een plaats voor heling en een tempel voor rituele offers. Een nieuw onderzoek suggereert dat het in de prehistorie diende als vredesmonument.
In een Japanse tombe zijn de resten van glazen sieraden aangetroffen, wat waarschijnlijk is vervaardigd door Romeinse ambachtslieden. Deze vondst kan een impuls zijn voor onderzoek naar de invloeden van het Romeinse Rijk in Azië.
Duikers hebben een 800 jaar oud schip gevonden bij de zuidkust van Zweden. Het wrak lag bijna geheel begraven in de zeebodem en heeft mogelijk waardevolle schatten aan boord. De resten werden aangetroffen in de Baltische Zee bij Sturkö.
Onderzoek heeft uitgewezen dat het pand aan de Warmoesstraat 90 het oudste huis is van Amsterdam. Enige tijd geleden werd tijdens een gemeentelijke inspectie ontdekt dat het huis, dat tot 2010 dienst deed als homobar, veel ouder is dan aanvankelijk werd gedacht. Verder onderzoek heeft nu uitgewezen dat het pand dateert uit 1485.
Door de economische crisis in Griekenland stijgt het aantal schattenjagers in rap tempo. Zij doorzoeken het land in de hoop artefacten en andere schatten aan te treffen, om deze vervolgens te kunnen verkopen. Tijdens deze illegale werkzaamheden verwoesten zij cultureel erfgoed, bijvoorbeeld in de vorm van rotsschilderingen.
De British Library heeft het oudste Europese boek gekocht voor een recordbedrag van negen miljoen pond (ca. elf miljoen euro). De jezuïtische Sociëteit van Jezus verkocht het 7e-eeuwse Evangelie van Cuthbert aan de Britse nationale bibliotheek.
De Global Heritage Network (GHN) heeft een systeem ontwikkeld waarop bezoekers via Google Earth bedreigd cultureel erfgoed in ontwikkelingslanden kunnen bekijken. De GHN hoopt zo de bewustwording te verhogen bij mensen voor de kritieke staat waarin sommige archeologische sites en historische monumenten verkeren.