Delfts Blauw wordt gezien als het toonbeeld van Hollands welvaren in de Gouden Eeuw. Toch heeft ook Delfts Wit een grote rol gespeeld in de Delftse aardewerknijverheid. Het Gemeentemuseum Den Haag vertoont vanaf 23 november 2013 tot en met 21 maart 2014 de tentoonstelling Delfts Wit met een groot aanbod aardewerk en stofontwerpen van de Haagse beeldend kunstenaar Christie van der Haak.
Omniboek-auteur Luit van der Tuuk wint de W.A. van Es-prijs met zijn boek De eerste Gouden Eeuw, handel en scheepvaart in de vroege middeleeuwen. Van der Tuuk ontving de prijs op 15 november op het nationale archeologiecongres in Groningen, de Reuvensdagen, uit handen van juryvoorzitter Ton Derks, universitair docent van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Het geluid van de graafmachine weergalmt tegen de oude gevels van het Utrechtse Domplein. Het lijkt op de zoveelste wegopbreking in de Domstad. Maar een goed toeschouwer ziet dat het hier om iets anders gaat. Onder de stenen van het wegdek komen oude fundamenten boven. Hier, aan de voet van de Dom, vangen we een glimp op van een geschiedenis van bijna 2000 jaar. Hier wordt een ‘schatkamer’ gebouwd.
Werelderfgoed zoals de Chinese Muur, de Taj Mahal en Machu Picchu wordt binnenkort waarschijnlijk digitaal opgeslagen als 3D-model. Met dit initiatief van de Amerikaanse non-profit organisatie CyArk blijven de monumenten digitaal behouden ten behoeve van culturele, toeristische en educatieve doeleinden.
Op 14 november vindt de jaarlijkse bijeenkomst voor iedereen die professioneel actief is op het gebied van monumentenzorg, toerisme, gebiedsontwikkeling, herbestemming, architectuur en vastgoed plaats. Het Nationaal Monumenten Congres vindt plaats in De Koepelhal in Tilburg. Afgelopen jaar kwamen meer dan 600 mensen op het congres voor kennis en netwerk af.
Er is een nieuw erfgoedblad op de markt: het Mijn Gelderland Magazine. Mijn Gelderland Magazine is de opvolger van Kwartaalblad Gelders Erfgoed en biedt verdieping bij het erfgoedplatform mijnGelderland.nl.
In de maand oktober, de Maand van de Geschiedenis, kan iedereen meestemmen in de landelijke verkiezing ‘Stuk van het jaar’. De Gemeentearchivaris van Weert, Jac Lemmens, heeft hiervoor het archiefstuk ‘Ruzie bijgelegd’ (de akte van overeenkomst uit 1306) aangemeld.
Vandaag (1 oktober) start de Maand van de Geschiedenis, het grootste historische evenement van Nederland met honderden activiteiten rond het thema Vorst & Volk. Het startsein wordt gegeven op Paleis Soestdijk. ‘Koningsdag’ wordt bij die gelegenheid, als eerste nationale feestdag, geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed.
Historische cultuur is één van de pijlers van Leiden. Met musea, historische verenigingen en veel geïnteresseerde Leidenaren zijn ambities opgesteld voor de toekomst van het Leidse erfgoed. Deze staan in de nieuwe erfgoednota. Leiden wil de kansen die het erfgoed biedt beter benutten en meer zichtbaar maken. De tekst van de nota ligt tot en met 17 oktober ter inzage.
Het Nationaal Monumentencongres is de jaarlijkse bijeenkomst voor iedereen die professioneel actief is op het gebied van monumentenzorg, toerisme, gebiedsontwikkeling, herbestemming, architectuur en vastgoed. Met meer dan 600 deelnemers in 2012 is het congres de plek voor actuele kennis en netwerk. Het congres vindt dit jaar plaats op 14 november in Tilburg met als thema: ‘Hooggeëerd publiek!’
Al eeuwenlang staat midden in Weert de Martinuskerk. De laatgotische hallenkerk behoort tot de Top Honderd Monumenten van Nederland. Vanwege recente restauratie- en onderhoudswerkzaamheden zal er op 12, 13 en 14 september een visueel spektakel bij het monument te zien zijn.
Weert staat in het weekend van 14 en 15 september in het teken van de Open Monumentendag, met dit jaar als thema ‘Macht & Pracht’. Overal waar de witgele monumentenvlag wappert, kunt u gratis naar binnen. De Open Monumentendag wordt op zaterdag 14 september om 10.30 uur geopend door wethouder Harry Coolen voor het museum Jacob van Horne. Daarbij is het Gilde van Weerter Stadsschutte Sinte Catharina 1480 ook aanwezig.