Onze Lieve Vrouwetoren Amersfoort.

Crisis- en herstelwet voor betere herbestemming leegstaande gebouwen

Onze Lieve Vrouwetoren Amersfoort.Er is een voorstel ingediend voor wetswijzigingen op het gebied van herbestemming van leegstaande gebouwen. De maatregelen worden genomen in het kader van het permanent maken van de Crisis- en herstelwet, die sinds een aantal jaar bijdraagt aan de bevordering van het herbestemmen van leegstaande gebouwen. Treedt het besluit in werking, dan moet deze herbestemming vereenvoudigd worden.

Maximale herbestemmingsperiode

Er zijn verschillende maatregelen die na goedkeuring voor een positieve uitwerking kunnen zorgen op het gebied van herbestemming van leegstaande gebouwen. Momenteel moet een leegstand gebouw binnen vijf jaar een andere bestemming krijgen. Deze periode wordt verhoogd naar tien jaar, omdat vijf
jaar in de praktijk te kort blijkt. Bovendien zal een termijn van tien jaar herbestemming in veel meer gevallen mogelijk maken. Huidige herbestemmingprojecten met een vergunning voor een herbestemming van vijf jaar krijgen dan de mogelijkheid een vergunning aan te vragen voor tien jaar.

Toename herbestemming

Een andere maatregel moet in geval van een tijdelijke woonbestemming zorgen voor de juiste vergunningen voor tijdelijk verhuur. Voor permanente herbestemming van gebouwen binnen de bebouwde kom wordt het herbestemmingproces bovendien verkort en vereenvoudigd. De bedoeling is dat deze maatregelen ervoor zorgen dat meer leegstaande kantoren gebruikt gaan worden als studentenwoningen. Zo komt de nadruk niet langer te liggen op het bouwen van nieuwe gebouwen, maar juist op het bieden van nieuwe functies voor al bestaande gebouwen.

Bron: Herbestemming

Meer lezen