De helft van de Nederlanders wil betalen om erfgoed te beschermen.

Helft Nederlanders wil cultuurhistorisch erfgoed beschermen

De helft van de Nederlanders wil betalen om erfgoed te beschermen. Uit een onderzoek van TNS Nipo blijkt dat de helft van de Nederlanders bereid is om jaarlijks een bedrag te betalen voor het beschermen, onderhouden en eventueel herstellen van cultuurhistorisch erfgoed. Bovendien is ruim negentig procent van de Nederlanders trots op de cultuurhistorische monumenten en locaties van ons land.

TNS Nipo verrichte het onderzoek voor Natuurmonumenten (die ca. 3.200 cultuurhistorische gebouwen beheert) in het kader van het Jaar van de Historische Buitenplaats en de Cultuur Monumenten Maand in september. Voor het onderzoek zijn duizend unieke panelleden ondervraagd.

Uit het onderzoek blijkt dat stadsmensen vaker een monument bezoeken dan bewoners van het platteland, hoewel twee derde van alle Nederlanders minstens één keer per jaar een cultuurhistorische plek bezoekt. Ruim tachtig procent van hen vindt dan ook dat cultuurhistorisch erfgoed altijd toegankelijk voor het publiek moet zijn, al is dit niet altijd mogelijk omdat sommige gebouwen nog in gebruik zijn.

Kanjerregeling

Deze week maakte staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur ook bekend dat het kabinet 47 miljoen euro heeft uitgetrokken voor de restauratie op korte termijn van een aantal rijksmonumenten. De gebouwen die worden gerestaureerd zijn: de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo (Haarlem), de Nieuwe Kerk (Delft), het Chatelet van Kasteel de Haar (Haarzuilens), de RK-Kerk van Sint-Franciscus van Assisi (Amsterdam), de Rooms-Katholieke basilicale kruiskerk H.Hart van Jezuskerk (Vinkeveen) en de Gereformeerde Kerk (Andijk).

Uit deze zogeheten kanjerregeling gaat twintig miljoen naar het Nationaal Restauratiefonds. Dat fonds kan hiermee meer leningen tegen een lage rente verstrekken aan eigenaren van niet-woonhuismonumenten.

Bron: Telegraaf

Meer lezen

Tijdvakken

Landen