Vogala-app met middeleeuws Nederlands uitgebreid met 35 teksten

Vogala-app met middeleeuws Nederlands uitgebreid met 35 teksten

Vogala-app met middeleeuws Nederlands uitgebreid met 35 tekstenDe Vogala-app, ontwikkeld door hoogleraar en letterkundige Frits van Oostrom, is uitgebreid met 35 nieuw teksten en liederen. De app laat horen hoe het Nederlands in de middeleeuwen klonk. Niet alleen bekende teksten als Beatrijs, maar ook teksten over hoe je kunt winkelen in Brugge zijn in de app te beluisteren.

Voordrachtteksten Vogala-App

Medioneerlandici uit Nederland en Vlaanderen spraken zelf teksten in en begeleidden nieuwe ‘gastoptredens’ van Louise Fresco, Paul Schnabel en van zanger Rick de Leeuw. Hun vertolking maakt van het middeleeuwse Nederlands weer levende taal. De teksten waren destijds bijna allemaal als voordrachttekst bedoeld en keren door deze app terug naar hun oorsprong.

65 fragmenten

De app bevat nu ruim 65 fragmenten, van ‘Hebban olla vogala nestas hagunnan’ via de Roman van Walewein, vier versies van het Onzevader, diverse liederen, onder meer van Hadewijch en uit de beweging van de Moderne Devotie naar het prachtige Oudfries en het Limburgs van Hendrik van Veldeke. De app laat de gebruiker tijdens de voordracht via een ‘karaoke’-presentatie meelezen met de oude tekst plus een parallelle vertaling in modern Nederlands.

Meer lezen

Tijdvakken

Landen