Een team van archeologen heeft een goudschat opgegraven in Israël, vermoedelijk de grootste die ooit in het land is gevonden. De ontdekking werd gedaan tijdens een archeologische opgraving nabij de kuststad Herzliya.
Israëlische archeologen hebben de resten van een monumentale synagoge opgegraven op een archeologische site in Huqoq in de provincie Galilea. Het gebouw bevat mooie mozaïeken en stamt uit het einde van de Romeinse tijd.
2.000 jaar geleden begroef een welvarende vrouw haar geld en juwelen in een kuil bij haar huis in Israël, om vervolgens nooit meer terug te keren. Archeologen vonden haar goud- en zilverschat, bestaande uit juwelen en munten, tijdens een opgraving in de resten van haar woning.
In de Jezreel Vallei in het noorden van Israël is op de archeologische site Tel Migiddo een pot met gouden en zilveren sieraden aangetroffen. De juwelen stammen uit 1.000 voor Christus en lagen verstopt in een Kanaänitisch woonhuis.
De 3.000 jaar oude vondsten uit een ruïne in Khirbet Qeiyafa, dertig kilometer van Jeruzalem, vormen mogelijk het bewijs voor het bestaan van koning David. De vondsten werden aangetroffen in een complex waarvan de architectuur sterk overeenkomt met de Bijbelse beschrijvingen van de cultus in de tijd van koning David.
Het mondstuk is gevonden op een begraafplaats van rijdieren in Tel-Haror, Israël. De archeologen die de vondst deden, vermoeden dat het ijzeren bit gebruikt werd voor een ezel. De vondst stamt uit de periode tussen 1750 en 1650 voor Christus.
Verscheidene archeologen trekken de ontdekking van de oudste sporen van het christendom in twijfel. De vondst bestond uit een Griekse inscriptie en een beeltenis van de profeet Jona in een tombe uit de 1e eeuw in Jeruzalem. Volgens de betrokken archeoloog James Tabor waren dit sporen van het vroege christendom, maar in de ogen van de experts zijn de bewijzen hiervoor allesbehalve overtuigend.
In een tombe in Jeruzalem uit de eerste eeuw na Christus hebben archeologen sporen van het vroege Christendom ontdekt. Het gaat onder andere om een Griekse inscriptie en een beeltenis van de profeet Jona uit het Oude Testament. De vondsten zijn de tot nu toe oudst bekende archeologische resten van het Christendom.
Een zware aardbeving trof het stadje Antiochia Hippos in 749. De ravage was zo groot, dat de bewoners wegtrokken en nooit meer terugkeerden. De archeologen die sinds twaalf jaar bezig zijn met opgravingen troffen daarom een onveranderd plaatsje aan. “Een schat aan Hellinistische, Romeinse, Byzantijnse en Umayaddische gebouwen is opgegraven”, aldus de professoren Arthur Segal en Michael Eisenberg.
Archeologen hebben de fundamenten van een fort ontdekt op de Heuvel van Jona in Israël. De vondst bewijst dat de plek al rond de achtste eeuw voor Christus bewoond werd. Mogelijk is de heuvel tevens de rustplaats van Jona of Jonas, de Israëlische profeet die volgens de Hebreeuwse Bijbel drie dagen en nachten doorbracht in de maag van een walvis.
Zo’n vijf jaar geleden werd de Graftombe van Herodus ontdekt ten zuidoosten van Jeruzalem. Twee Israëlische instanties willen nu het oorspronkelijke mausoleum namaken in zijn originele grootte, geheel van plastic materiaal. Enkele lokale archeologen zijn er niet blij mee.
Archeologen van de Israel Antiquities Authority hebben een kleine stempel gevonden waarop een afbeelding van de Tempel Menora staat. Men denkt dat de stempel vijftienhonderd jaar terug werd gebruikt om kosjer brood aan te duiden.