Israël

In een tombe in Jeruzalem uit de eerste eeuw na Christus hebben archeologen sporen van het vroege Christendom ontdekt. Het gaat onder andere om een Griekse inscriptie en een beeltenis van de profeet Jona uit het Oude Testament. De vondsten zijn de tot nu toe oudst bekende archeologische resten van het Christendom.
Een zware aardbeving trof het stadje Antiochia Hippos in 749. De ravage was zo groot, dat de bewoners wegtrokken en nooit meer terugkeerden. De archeologen die sinds twaalf jaar bezig zijn met opgravingen troffen daarom een onveranderd plaatsje aan. “Een schat aan Hellinistische, Romeinse, Byzantijnse en Umayaddische gebouwen is opgegraven”, aldus de professoren Arthur Segal en Michael Eisenberg.
Archeologen hebben de fundamenten van een fort ontdekt op de Heuvel van Jona in Israël. De vondst bewijst dat de plek al rond de achtste eeuw voor Christus bewoond werd. Mogelijk is de heuvel tevens de rustplaats van Jona of Jonas, de Israëlische profeet die volgens de Hebreeuwse Bijbel drie dagen en nachten doorbracht in de maag van een walvis.
Zo’n vijf jaar geleden werd de Graftombe van Herodus ontdekt ten zuidoosten van Jeruzalem. Twee Israëlische instanties willen nu het oorspronkelijke mausoleum namaken in zijn originele grootte, geheel van plastic materiaal. Enkele lokale archeologen zijn er niet blij mee.
Archeologen van de Israel Antiquities Authority hebben een kleine stempel gevonden waarop een afbeelding van de Tempel Menora staat. Men denkt dat de stempel vijftienhonderd jaar terug werd gebruikt om kosjer brood aan te duiden.
De archeologische opgraving onder het oudste gedeelte van Jeruzalem heeft al veel schatten prijsgegeven. Ditmaal is er een eeuwenoude kleien pijp gevonden met een inscriptie in het Arabisch, vertaald naar: ‘Liefde is de taal van geliefden’.
De archeologische opgraving onder het oudste gedeelte van Jeruzalem heeft al veel schatten prijsgegeven. Ditmaal is er een eeuwenoude kleien pijp gevonden met een inscriptie in het Arabisch, vertaald naar: ‘Liefde is de taal van geliefden’.
Onder de Oude Stad in Jeruzalem is een zeldzame zegelstempel gevonden die mogelijk zo’n tweeduizend jaar oud is. Waarschijnlijk werd de stempel gebruikt voor religieuze rituelen in de Joodse tempel. De opgraving werd gedaan nabij de Klaagmuur.
In Israël hebben mensen een mysterieuze halo aanschouwd. Het mirakel voltrok zich bij een grot op de berg Har Karkom, ook wel Jabal Ideid genaamd. Het wordt door sommige mensen verondersteld dat dit de berg is waarop Mozes God zag, wat volgens de onderzoekers de verklaring van het aanschouwde fenomeen kan zijn.
Israëlische archeologen hebben in het oude Judea een badhuis opgegraven dat dateert uit de Byzantijnse periode (ca. 330 – 1452).  De resten liggen vlakbij een oude weg die dwars door zuidelijk Israël liep. Het badhuis diende waarschijnlijk ter ontspanning voor reizigers die overnachten in een ernaast gelegen herberg.
Het Drents Museum in Assen haalt een archeologische vondst van formaat naar Nederland. In 2013 zal een deel van de befaamde Dode Zee-rollen te zien zijn in een tentoonstelling van het museum.
Tijdens opgravingen onder Jeruzalem zijn een drietal markeringen aan het licht gekomen. De archeologen van het project staan voor een raadsel, gezien er geen enkele vondst in de stad is gedaan die naar de historische markeringen verwijst.