De archeologische opgraving onder het oudste gedeelte van Jeruzalem heeft al veel schatten prijsgegeven. Ditmaal is er een eeuwenoude kleien pijp gevonden met een inscriptie in het Arabisch, vertaald naar: ‘Liefde is de taal van geliefden’.
Onder de Oude Stad in Jeruzalem is een zeldzame zegelstempel gevonden die mogelijk zo’n tweeduizend jaar oud is. Waarschijnlijk werd de stempel gebruikt voor religieuze rituelen in de Joodse tempel. De opgraving werd gedaan nabij de Klaagmuur.
In Israël hebben mensen een mysterieuze halo aanschouwd. Het mirakel voltrok zich bij een grot op de berg Har Karkom, ook wel Jabal Ideid genaamd. Het wordt door sommige mensen verondersteld dat dit de berg is waarop Mozes God zag, wat volgens de onderzoekers de verklaring van het aanschouwde fenomeen kan zijn.
Israëlische archeologen hebben in het oude Judea een badhuis opgegraven dat dateert uit de Byzantijnse periode (ca. 330 – 1452).  De resten liggen vlakbij een oude weg die dwars door zuidelijk Israël liep. Het badhuis diende waarschijnlijk ter ontspanning voor reizigers die overnachten in een ernaast gelegen herberg.
Het Drents Museum in Assen haalt een archeologische vondst van formaat naar Nederland. In 2013 zal een deel van de befaamde Dode Zee-rollen te zien zijn in een tentoonstelling van het museum.
Tijdens opgravingen onder Jeruzalem zijn een drietal markeringen aan het licht gekomen. De archeologen van het project staan voor een raadsel, gezien er geen enkele vondst in de stad is gedaan die naar de historische markeringen verwijst.
Israëlische archeologen hebben eeuwenoude munten opgegraven nabij de Westelijke muur - ook wel de Klaagmuur - in Jeruzalem. Door de vondst wordt de theorie dat de tweede tempel in Jeruzalem gebouwd is door koning Herodes de Grote verworpen. De muren zouden pas gemaakt zijn na zijn dood.
Eén van de Dode Zee-rollen, welke toevallig begin 1947 in Qumran werden gevonden, is vanaf 17 december te bewonderen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Dit zal tijdens de tentoonstelling ‘Jodendom’ te doen zijn. Vijf van de belangrijkste Dode Zee-rollen zijn sinds eind september online te aanschouwen.
Israëlische archeologen hebben een klein doosje gevonden op de locatie van een eeuwenoude straat in Jeruzalem. Op het doosje staat een kruis gegraveerd en aan de binnenkant zijn twee portretten geschilderd. De archeologen denken dat dit afbeeldingen van Jezus en Maria zijn.
Tot nu toe is uit archeologische vondsten op te maken dat de productie van messen ca. 30.000 tot 40.000 jaar geleden begon, dezelfde tijd wanneer de Homo Sapiens en culturele kenmerken zoals muurbeschilderingen verschenen. Onderzoekers in Tel Aviv beweren nu dat een dergelijke massaproductie al in de oude steentijd bestond, ca. 200.000 tot 400.000 jaar geleden.
Vijf van de belangrijkste Dode Zee-rollen zijn sinds maandag online te aanschouwen. In samenwerking met Google heeft het nationale museum van Israël een deel van de oude Bijbelteksten gedigitaliseerd. Het gaat hierbij onder andere om de oorlogsrol, de tempelrol en het boek van Jesaja.
Eeuwenoude, lijmstenen begraafkisten met menselijke overblijfselen - ook wel knekelkisten genoemd - worden over het algemeen vaak in Jeruzalem en het oude koninkrijk Juda door archeologen gevonden. Hoewel de inscripties op deze kisten vaak vervalst zijn om hun waarde te verhogen, zou een recente vondst authentiek zijn en bovendien het thuis van de Bijbelse hogepriester Kajafas onthullen.