Vuistbijl

Stenen gereedschap uit Paleolithicum bevat oeroude dierlijke resten

VuistbijlArcheologen vonden in Israël stenen gereedschap dat honderdduizenden jaren geleden gebruikt werd. Niet ver daar vandaan vonden zij de overblijfselen van een uitgestorven olifantensoort. Op de bewerkte stenen werden sporen van vet en bot gevonden, een unieke vondst. Nader onderzoek moet uitwijzen of de vroege mensen stenen gereedschappen gebruikten om olifanten en andere dieren te doden voor voedsel.

Paleolithicum & Acheuléen

Volgens de onderzoekers is dit slechts één van de vele vondsten die bewijzen dat mensen in het Paleolithicum olifanten en mammoeten aten. De onderzochte plek is zo’n 300.000 tot 500.000 jaar oud en stamt uit de tijd van het Acheuléen, een vroege periode in de menselijke ontwikkeling, gekarakteriseerd door het maken van stenen werktuigen, ‘vuistbijlen’. De Homo Erectus en andere vroege mensen leefden nog voor de Homo Sapiens en werden geacht minder slim en modern te zijn dan zijn opvolgers. Recent onderzoek wees echter uit dat de Homo Erectus moderner was dan in eerste instantie werd gedacht.

Aaseters of jagers?

Er bestaat nog steeds veel discussie over hoe deze mensen vlees verzamelden. Veel wetenschappers denken dat de vroege mens in het Paleolithische tijdperk een aaseter was. Steeds meer experts voegen zich echter bij het standpunt dat ook de vroege menszich al bezig hield met jagen voor voedsel. De vondsten in Israël zullen niet direct iets bijdragen aan deze discussie, maar zijn wel uniek in hun soort.

Verwerking dierlijke karkassen

Het is voor het eerst dat dierlijke resten werden gevonden op dergelijke stenen gereedschappen. Hiermee is dit het eerste directe bewijs voor het gebruik van deze gereedschappen door de vroege mensen bij het verwerken van dierlijke karkassen. Op de olifantenbotten die vlakbij de werktuigen werden gevonden, waren duidelijke snijtekenen te zien. Botten met dit soort inkervingen worden maar zelden gevonden.

Fout bij slachten

Dat dit soort botten maar zelden worden gevonden heeft te maken met het feit dat deze schrammen meestal gemaakt werden door fouten. Wanneer het gereedschap het bot raakte, beschadigde dit, iets wat bijvoorbeeld de Homo Erectus natuurlijk liever niet had. Omdat een olifant veel vlees omvatte, was het meestal niet nodig om tot het bot te snijden. Des te opmerkelijker is het dus dat de schrammen juist zijn gevonden op olifantenbotten.

Bouw tankstation

Tien jaar geleden waren er plannen om een tankstation te bouwen op de plek waar nu de gereedschappen en botten zijn gevonden. De Israel Antiquities Authority deed het gebruikelijke onderzoek en vond genoeg redenen om de plaats uitgebreider te verkennen. In de omgeving zijn enorme hoeveelheden stenen gereedschap en dierlijke botten gevonden, de meesten afkomstig van een uitgestorven olifantensoort. De universiteit van Tel Aviv doet nog steeds veel onderzoek in het gebied.

Bronnen

www.haaretz.com

www.ancient-origins.net

www.natureworldnews.com

www.sci-news.com

www.io9.com

Afbeelding

Door José-Manuel Benito Alvarez (Eigen werk) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Meer lezen
Tijdvakken
Landen