Nieuw bewijs voor graftombe Jezus en zijn familie zeer zwak

Geoloog Arye Shimron is ervan overtuigd dat zijn bevindingen nieuw bewijs geven voor het bestaan van een graf met de overblijfselen van Jezus van Nazareth en zijn familie. Als dit waar zou zijn, zou dit de wederopstanding van Jezus als fundament van het christendom kunnen ontkrachten.

Achtergrond van het onderzoek

De discussie over de graftombe en de mogelijke overblijfselen van Jezus’  botten is al enkele tientallen jaren gaande. In 1980 werd in Jeruzalem een tombe gevonden in het Talpiot gebied van de stad. De tombe bevatte tien ‘dodenhuisjes’, met daarin de botten van verschillende personen. In 2007 publiceerde Discovery Channel een door James Cameron geregisseerde documentaire, waarin de makers beweerden dat het graf de beenderen van Jezus en zijn familieleden bevat. Deze bewering baseren zij op de namen die in de tombe staan: Jezus – zoon van Jozef, Judas – zoon van Jezus, Jozef en Maria.

Betekenis voor het christendom

De vondst zou kunnen leiden tot grote opschudding binnen het christendom. Niet alleen zou het bewijs de wederopstanding van Jezus kunnen ontkrachten, ook zou de vondst aantonen dat Jezus getrouwd was en een kind had. 

Arye Shimron en het nieuwe bewijs

Arye Shimron heeft de tombe van Talpiot vergeleken met een andere opvallende vondst. In 2002 werd de vondst van het dodenhuisje van James publiekelijk gemaakt. Op deze tombe zou de tekst ‘James, zoon van Jozef, broer van Jezus’ staan. Shimron vergeleek de bodemgrond die beide vondsten bevatten en kwam tot de conclusie dat deze gelijk is; het kistje met de botten van James zou dus afkomstig zijn uit de Talpiot tombe.

Zwak bewijs – veelvoorkomende namen

Hoewel Shimron ervan overtuigd is dat de Talpiut tombe de botten van Jezus en zijn familie bevat, wordt zijn theorie door weinig wetenschappers ondersteund. Op vele manieren weten zij de theorie van Shimron te ontkrachten. Allereerst richten tegenstanders van de theorie zich op de namen die opgeschreven zijn bij de graven. Jozef, James en ook Jezus waren veel voorkomende namen en de aanwezigheid van deze namen zou evengoed kunnen impliceren dat er een andere familie ligt, wiens leden toevallig dezelfde namen droegen.

Een eervolle begrafenis?

Ook vroege christenen geloofden al in de wederopstanding van Jezus. Het zou daarom ondenkbaar zijn dat zij Jezus eervol zouden begraven in een eenvoudig te vinden tombe. Veel logischer zou het zijn wanneer zijn volgelingen de botten van Jezus zo goed mogelijk probeerden te verbergen.

Daarnaast wordt het graf in geen enkel bekend document genoemd. Wanneer men Jezus eervol zou begraven, zou het voor de hand liggen dat het graf in de Bijbel genoemd zou worden en dat het graf zou dienen als bedevaartsoord.  

Het nieuwe bewijs ontkracht

Wetenschappers trekken tevens het nieuwe ‘bewijs’ van Shimron in twijfel; zijn onderzoek is nog niet officieel bekritiseerd en nagekeken middels een peer review. Shimron heeft maar enkele kleine monsters van de grond onderzocht, wat voor tegenstanders van zijn theorie niet voldoende is om zijn theorie te ondersteunen.

Hoewel de bewijzen voor het bestaan van Jezus’ graf tot nu toe niet voldoende zijn om voor grote opschudding te zorgen, is het evident dat de discussie over het bestaan van Jezus’ graf voorlopig nog niet is afgerond.

Bronnen:

- www.eo.nl
- www.nbcnews.com
- www.edition.cnn.com

Afbeelding:

commons.wikipedia.org 

Meer lezen

Tijdvakken

Landen

Thema's